Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecondemnar1 (DJC)
 dret penal
veurecondemnar2 (DJC)
 dret
veurecondemnar3 (DJC)
 dret canònic
veurecondemnar a costes (DJC)
 dret
veurecondemnar a les costes (DJC)
 dret
veurecondemnar a pagar les costes (DJC)
 dret
veurecondemnar al pagament de les costes (DJC)
 dret
veurecondemnar en contumàcia (DJC)
 dret
veurecondemnar en rebel·lia (DJC)
 dret
veurecondemnar executòriament (DJC)
 dret
Cerca condemnar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

condemnar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Imposar una pena {a algú} mitjançant una sentència judicial.
Ex.: El jutge l’ha condemnat a vint anys de presó. El van condemnar a pagar la manutenció del seu fill.
es condenar

condemnar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Declarar {alguna cosa} mereixedora de condemna o reprovar-la.
Ex.: La justícia condemna la violència de gènere.
es condenar

condemnar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret canònic
Una religió, declarar {alguna cosa} mereixedora de condemna.
Ex.: L’Església va condemnar la bruixeria.
es condenar

condemnar a costes c. v.
Diccionari jurídic
dret
En els processos judicials, imposar una condemna a una part, les pretensions de la qual es rebutgen perquè aboni a l’altra les despeses que el procés li ha causat.
Ex.: Atès que fou condemnat a costes, ha hagut de demanar un crèdit al banc.
Sin. compl.: condemnar a les costes c. v., condemnar a pagar les costes c. v., condemnar al pagament de les costes c. v.
es condenar en costas

condemnar a les costes c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar a costes.
Ex.: En la sentència queda clar que ha estat condemnat a les costes.
Sin. pref.: condemnar a costes c. v.
es condenar en costas

condemnar a pagar les costes c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar a costes.
Ex.: El jutge ha declarat la incompareixença i l’ha condemnada a pagar les costes.
Sin. pref.: condemnar a costes loc. v.
es condenar en costas

condemnar al pagament de les costes c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar a costes.
Ex.: L’han condemnat al pagament de les costes; tanmateix, pot presentar un recurs.
Sin. pref.: condemnar a costes c. v.
es condenar en costas

condemnar en contumàcia c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar en rebel·lia.
Ex.: Com que no es presentà, fou condemnat en contumàcia a tres anys de presó.
Sin. pref.: condemnar en rebel·lia c. v.
es condenar en contumacia

condemnar en rebel·lia c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar algú en un judici sense que hi sigui present.
Ex.: Si no et presentes al judici, et condemnaran en rebel·lia.
Sin. compl.: condemnar en contumàcia c. v.
es condenar en rebeldía

condemnar executòriament c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar mitjançant una sentència executòria.
Ex.: Es considera reiteració perquè ja havia estat condemnat executòriament.
es condenar ejecutoriamente