Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureConferència d’Estocolm per al Medi Ambient Humà (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència d’Oslo sobre el Desenvolupament Sostenible (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de Berlín sobre el Clima (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de la Haia sobre el Medi Ambient (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de les Parts a Berlín (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de les Parts a la Haia (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de Londres sobre el Canvi Climàtic (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de Lucerna (DCA)
 ciències polítiques
Cerca conferència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Conferència d’Estocolm per al Medi Ambient Humà n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà.
Sin. pref.: Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà n. pr. f.
en Stockholm Conference on The Human Environment n. pr.
es Conferencia de Estocolmo para el medio ambiente humano n. pr. f.
fr Conférence de Stockholm pour l’environnement humain n. pr. f.

Conferència d’Oslo sobre el Desenvolupament Sostenible n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Oslo el 1988 a la qual assistiren representants de vint-i-dues agències de les Nacions Unides, les comissions econòmiques regionals, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial per tal d’assolir l’objectiu del desenvolupament sostenible. S’hi emfasitzà la necessitat d’una coordinació i integració més grans de les organitzacions internacionals, tant en l’àmbit nacional (dins de cada organització) com en l’àmbit internacional (entre organitzacions), i s’hi incorporaren les recomanacions de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament en diversos programes i pressupostos.
en Oslo Conference on Sustainable Development n. pr.
es Conferencia de Oslo sobre el desarrollo sostenible n. pr. f.
fr Conférence d’Oslo sur le développement soustenu n. pr. f.

Conferència de Berlín sobre el Clima n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència de les Parts a Berlín.
Sin. pref.: Conferència de les Parts a Berlín n. pr. f.
en Berlin Climate Conference n. pr.
es Conferencia de Berlín sobre el clima n. pr. f.
fr Conférence de Berlin sur le climat n. pr. f.

Conferència de la Haia sobre el Medi Ambient n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència de les Parts a la Haia.
Sin. pref.: Conferència de les Parts a la Haia n. pr. f.
en Hague Conference on the Environment n. pr.
es Conferencia de la Haya sobre el medio ambiente n. pr. f.
fr Conférence de la Haye sur l’environnement n. pr. f.

Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CNUMAD
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Rio de Janeiro (Brasil) el 1992, en què van participar cent setanta-dos estats i es van aprovar cinc documents clau per al desenvolupament sostenible a escala planetària: la Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament, el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Conveni sobre la diversitat biològica, l’Agenda 21 i la Declaració de principis relatius als boscos.
Sin. compl.: Cimera de la Terra n. pr. f., Conferència de Rio n. pr. f.
V. t.: Rio + 5 n. pr. f.
en United Nations Conference on Environment and Development n. pr.
es Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo n. pr. f.
fr Conférence des Nations Unies pour environnement et développement n. pr. f.

Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Estocolm (Suècia) el 1972, a la qual assistiren mil quatre-cents representants de cent tretze estats i en què es va adoptar un pla d’acció amb cent nou recomanacions genèriques que establiren les bases d’una legislació ambiental internacional i la creació del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), la definició del camp d’acció de les Nacions Unides en el pla ambiental i l’aprovació de la Declaració d’Estocolm. La Conferència va servir per a reconèixer per primer cop la relació entre els problemes ambientals amb el desenvolupament de les llibertats, per la qual cosa es varen condemnar explícitament pràctiques com ara el colonialisme o la segregació racial, i es va arribar a un consens sobre la necessitat de prohibir les armes atòmiques per tal d’evitar greus problemes ecològics.
Sin. compl.: Conferència d’Estocolm per al Medi Ambient Humà n. pr. f.
en United Nations Conference on the Human Environment n. pr.
es Conferencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente humano n. pr. f.
fr Conférence des Nations Unies pour l’environnement humain n. pr. f.

Conferència de les Parts a Berlín n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: COP1
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Berlín el març de 1995 a la qual assistiren ministres de Medi Ambient de cent cinquanta països d’arreu del món per tal d’avaluar els progressos fets respecte a les fites marcades en el Conveni marc sobre el canvi climàtic aprovat per la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament del 1992. L’objectiu plantejat fou la reducció dels nivells d’emissió de diòxid de carboni amb l’any 2000 com a horitzó temporal, però no hi hagué gaire acord en l’elaboració de les mesures per a aconseguir-ho.
Sin. compl.: Conferència de Berlín sobre el Clima n. pr. f.
en Conference of the Parties in Berlin n. pr.
es Conferencia de las Partes a Berlín n. pr. f.
fr Conférence des Parties à Berlin n. pr. f.

Conferència de les Parts a la Haia n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: COP6
ciències polítiques
Conferència duta a terme a la Haia el 2000 a la qual assistiren els caps d’estat de vint-i-quatre països. Fou convocada pels primers ministres de França, de Noruega i dels Països Baixos per tal de considerar maneres de combatre el canvi climàtic causat per l’increment de l’efecte d’hivernacle.
Sin. compl.: Conferència de la Haia sobre el Medi Ambient n. pr. f.
en Conference of the Parties in Hague n. pr.
es Conferencia de las Partes a la Haya n. pr. f.
fr Conférence des Parties à la Haye n. pr. f.

Conferència de Londres sobre el Canvi Climàtic n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Londres el 1989 a la qual assistiren cent vuitanta-vuit països que discutien sobre els problemes de la capa d’ozó i de l’efecte d’hivernacle i en la qual s’acordà de prohibir la producció de clorofluorocarburs i reduir l’emissió de diòxid de carboni.
en London Conference on Climatic Change n. pr.
es Conferencia de Londres sobre el cambio climático n. pr. f.
fr Conférence de Londres sur le change climatique n. pr. f.

Conferència de Lucerna n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Lucerna el 1993 a la qual assistiren els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea en què s’acordà un programa d’acció per a millorar l’estat del medi a l’Europa Central i de l’Est.
en Lucerne Conference n. pr.
es Conferencia de Lucerna n. pr. f.
fr Conférence de Lucerne n. pr. f.