Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureaconfessionalitat (DJC)
 dret constitucional
veureacord Estat - confessió religiosa (DJC)
 dret canònic
veureconfessió1 (DJC)
 dret canònic
veureconfessió2 (DJC)
 dret penal
veureconfessió en judici (DJC)
 dret
veureconfessió religiosa (DJC)
 dret canònic
veureconfessionalitat (DJC)
 dret
veureestat aconfessional (DJC)
 dret constitucional
veureestat confessional (DJC)
 dret canònic
veureigualtat confessional (DJC)
 dret
Cerca confessió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aconfessionalitat f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
V.: estat aconfessional c. nom. m.

acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Acord que s’estableix entre l’Estat i una confessió religiosa.
es acuerdo Estado - confesión religiosa

confessió1 f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Afirmació escrita o oral sobre algun fet manifestada per una de les parts a propòsit de la matèria del judici i en contra seu.
es confesión

confessió2 f.
Diccionari jurídic
dret penal
Comportament del responsable d’un delicte que consisteix a informar les autoritats que ha comès el fet delictiu.
es confesión

confessió en judici c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Mitjà de prova consistent en la declaració d’alguna de les parts litigants, en què reconeix o no fets que la poden perjudicar.
es confesión en juicio

confessió religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Comunitat de persones amb objectius religiosos i activitat de culte comuns que té personalitat jurídica i és subjecte del dret de llibertat religiosa.
V. t.: associació religiosa c. nom. f.
es confesión religiosa

confessionalitat f.
Diccionari jurídic
dret
Caràcter o qualitat de confessional.
es confesionalidad

estat aconfessional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Estat desvinculat d’una confessió determinada que té en compte totes les creences religioses de la societat.
es estado aconfesional

estat confessional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Estat adherit de manera pública i oficial a una confessió religiosa.
es Estado confesional

igualtat confessional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Igualtat, davant la llei, de les persones que professen credos diferents.
es igualdad confesional