Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureconfirmar1 (DJC)
 dret públic
veureconfirmar2 (DJC)
 dret
veureconfirmar3 (DJC)
 dret públic
veureconfirmar una sentència (DJC)
 dret
Cerca confirmar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

confirmar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Ratificar.
Ex.: El president ha confirmat la decisió del Govern.
Sin. pref.: ratificar v. tr.
es confirmar

confirmar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Mantenir {una persona} en el càrrec que té.
Ex.: L’han confirmat en el càrrec de vicepresident.
es confirmar

confirmar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
L’òrgan competent, mantenir una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència del recurs corresponent.
Ex.: El Tribunal Suprem ha confirmat en queixa la sentència emesa per l’Audiència Provincial de Barcelona. Interposà un recurs d’empara contra la sentència de l’Audiència Provincial, que havia confirmat en apel·lació la condemna.
es confirmar

confirmar una sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Un tribunal, mantenir la sentència d’un tribunal inferior.
Ex.: El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència dictada per l’Audiència Nacional contra l’assassí.
es confirmar una sentencia