Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureconsuetudinari | consuetudinària (DJC)
 dret
veureconsuetudines (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureConsuetudines diocesis Gerundensis (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureConsuetudines et privilegia hac ordinaciones (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureConsuetudines et usancias sive observancias quibus usus (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureConsuetudines Ilerdenses (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureConsuetudines, leges sive capitula de costums (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureConsuetudinibus, usis, usansiis (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureconsuetudo (DJC)
 dret romà
veureconsuetudo contra legem (DJC)
 dret romà
Cerca consuet a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consuetudinari | consuetudinària adj.
Diccionari jurídic
dret
Que és de costum o que es funda en la consuetud o en el costum.
Ex.: Ha sol·licitat un informe de la situació del dret consuetudinari internacional.
es consuetudinario | consetudinaria

consuetudines [la] f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Consuetuds.
Sin. pref.: consuetuds m. pl.
V. t.: costum m., dret consuetudinari1 c. nom. m.

Consuetudines diocesis Gerundensis [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de Girona.
Sin. pref.: Costums de Girona n. pr. m. pl.

Consuetudines et privilegia hac ordinaciones [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de Balaguer.
Sin. pref.: Costums de Balaguer n. pr. m. pl.

Consuetudines et usancias sive observancias quibus usus [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de Flix.
Sin. pref.: Costums de Flix n. pr. m. pl.

Consuetudines Ilerdenses [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de Lleida.
Sin. pref.: Costums de Lleida n. pr. m. pl.

Consuetudines, leges sive capitula de costums [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de la Torre de n’Espanyol.
Sin. pref.: Costums de la Torre de n’Espanyol n. pr. m. pl.

Consuetudinibus, usis, usansiis [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de la Vall d’Àneu.
Sin. pref.: Costums de la Vall d’Àneu n. pr. m. pl.

consuetudo [la] f.
Diccionari jurídic
dret romà
Consuetud.

consuetudo contra legem [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Pràctica contrària a una disposició legal vigent.