Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureconsumació (DJC)
 dret penal
veureconsumació del matrimoni (DJC)
 dret canònic
veureconsumació matrimonial (DJC)
 dret canònic
veureinconsumació del matrimoni (DJC)
 dret canònic
veureinconsumació matrimonial (DJC)
 dret canònic
Cerca consumació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consumació f.
Diccionari jurídic
dret penal
Concurrència en un fet de totes les característiques exigides per a l’aplicació d’un determinat tipus penal.
es consumación

consumació del matrimoni c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Acció de tenir una relació sexual completa després de la celebració del matrimoni.
Sin. compl.: consumació matrimonial c. nom. f.
es consumación del matrimonio

consumació matrimonial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Consumació del matrimoni.
Sin. pref.: consumació del matrimoni c. nom. f.
es consumación matrimonial

inconsumació del matrimoni c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Norma canònica que considera que el matrimoni no està consumat fins que els cònjuges han fet l’acte sexual apte per si mateix d’engendrar descendència.
Sin. compl.: inconsumació matrimonial c. nom. f.
V. t.: consumació del matrimoni c. nom. f.
es inconsumación del matrimonio

inconsumació matrimonial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Inconsumació del matrimoni.
Sin. pref.: inconsumació del matrimoni c. nom. f.
es inconsumación matrimonial