Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureconvocar1 (DJC)
 dret
veureconvocar2 (DJC)
 dret públic
veureconvocar a audiència (DJC)
 dret
veureconvocar a judici (DJC)
 dret
Cerca convocar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

convocar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Cridar o citar {algú} a una reunió, a una entrevista o a unes proves.
Ex.: Els sindicats han convocat els treballadors a la manifestació contra la reforma laboral. Convocaran l’assemblea extraordinària la setmana vinent.
es convocar

convocar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Anunciar públicament la celebració {de proves, oposicions, exàmens o concursos} o la concessió {d’un premi}.
Ex.: La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya convocarà, pròximament, les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades.
es convocar

convocar a audiència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Convocar algú perquè les seves exposicions, reclamacions o sol·licituds siguin escoltades per una autoritat o tribunal.
Ex.: Després de sol·licitar-ho, l’han convocat a audiència, de manera que podrà exposar la seva reclamació.
es convocar a audiencia

convocar a judici c. v.
Diccionari jurídic
dret
Convocar les parts o les altres persones implicades per tal d’iniciar el procés judicial.
Ex.: El jutge convocà a judici el demandant, la demandada i els testimonis.
es convocar a juicio