Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurecorregidor (DJC)
 història del dret
veurecúria del corregidor (DJC)
 història del dret
veurenomenament de corregidor (DJC)
 història del dret
veuretinent de corregidor (DJC)
 història del dret
Cerca corregidor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corregidor m.
Diccionari jurídic
història del dret
Magistrat castellà dipositari de la jurisdicció reial ordinària en matèria de justícia civil i criminal de primera instància.
V. t.: corregiment m.
es corregidor

cúria del corregidor c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Tribunal del corregidor, dipositari de la jurisdicció reial ordinària civil i criminal de primera instància, que en alguns casos coneixia en apel·lació.
V. t.: corregidor m.
es curia del corregidor

nomenament de corregidor c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Designació per la qual s’atorgava un conjunt de títols, instruccions i reials cèdules, emesos per diferents tribunals, que el rei o reina atorgava al corregidor militar català per a exercir el càrrec.
V. t.: corregidor m., corregiment m.
es nombramiento de corregidor

tinent de corregidor c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Càrrec originari de Castella amb funcions de col·laborador i suplent del corregidor en casos d’absència, malaltia o mort d’aquest, i també jutge quan el corregidor no era home de lletres o advocat.
V. t.: alcalde major c. nom. m.
es teniente de corregidor