Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veurecrimen culpae (DJC)
 dret romĂ 
veureculpa (DJC)
 dret penal
veureculpa aquiliana (DJC)
 dret civil
veureculpa extracontractual (DJC)
 dret civil
veureculpa in vigilando (DJC)
 dret romĂ 
veureculpa levis in abstracto (DJC)
 dret romĂ 
veureculpa levis in concreto (DJC)
 dret romĂ 
veureculpabilitat (DJC)
 dret penal
veureculpable1 (DJC)
 dret penal
veureculpable2 (DJC)
 dret penal
Cerca culpa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

crimen culpae [la] c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Delicte d’imprudència.

culpa f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Imprudència.
Sin. pref.: imprudència f.
es culpa, imprudencia

culpa aquiliana c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Obligació que té hom, quan ha vulnerat un deure de conducta no contractual o n’és responsable, de reparar el dany causat a una altra persona.
Sin. compl.: culpa extracontractual c. nom. f.
V. t.: llei aquĂ­lia c. nom. f.
es culpa aquiliana, culpa extracontractual

culpa extracontractual c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Culpa aquiliana.
Sin. pref.: culpa aquiliana c. nom. f.
es culpa extracontractual

culpa in vigilando [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Culpa en la vigilĂ ncia.

culpa levis in abstracto [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Negligència ordinària impròpia del capteniment d’una persona prudent.

culpa levis in concreto [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Negligència consistent a no posar la mateixa cura en els afers d’altri com es posa en els afers propis.

culpabilitat f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Responsabilitat criminal conseqüència de la comissió d’un delicte o d’una falta.
es culpabilidad

culpable1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Que té la culpa d’alguna cosa.
Ex.: S’ha declarat culpable del delicte per tal que li rebaixin la pena. Tot i que no fou intencionat, el jurat el considera culpable de la mort de la seva dona.
es culpable

culpable2 m. i f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Condemnat | condemnada.
Sin. pref.: condemnat | condemnada2 m. | f.
es culpable