Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (59 registres)
veurea datar de (DJC)
 dret
veureacord concordatari (DJC)
 dret canònic
veureamb data1 (DJC)
 dret
veureamb data2 (DJC)
 dret
veureamb data de (DJC)
 dret
veurearrendatari | arrendatĂ ria1 (DJC)
 dret civil
veurearrendatari | arrendatĂ ria2 (DJC)
 dret civil
veurearrendatari | arrendatĂ ria3 (DJC)
 dret
veureassenyalar la data (DJC)
 dret
veurecandidat | candidata1 (DJC)
 dret
Cerca data a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a datar de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A partir de.
Ex.: A datar del dia 25 podrem recollir el paquet.
Sin. pref.: a partir de loc. prep.
es a partir de, desde

acord concordatari c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
V.: acord Estat - confessiĂł religiosa c. nom. m.

amb data1 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que indica el temps en què s’ha redactat o s’ha signat, s’aplica a un document.
Ex.: Separeu els documents amb data dels que no en porten.
es con fecha

amb data2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
De data.
Ex.: Han llegit el resum de la carta amb data 3 d’abril de 2010.
Sin. pref.: de data loc. prep.
es con fecha de, de fecha

amb data de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
De data.
Ex.: He rebut un paquet amb data del 3 de març.
Sin. pref.: de data loc. prep.
es con fecha de, de fecha

arrendatari | arrendatĂ ria1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Que rep o pren en arrendament alguna cosa.
Ex.: És obligació de la família arrendatària fer-se càrrec de l’impost de recollida de les escombraries.
Sin. compl.: arrendatici | arrendatĂ­cia adj.
es arrendatario | arrendataria

arrendatari | arrendatĂ ria2 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Relatiu o pertanyent a l’arrendament.
Ex.: Presentant el títol arrendatari no n’ha tingut prou.
Sin. compl.: arrendatici | arrendatĂ­cia adj.
es arrendaticio | arrendaticia

arrendatari | arrendatĂ ria3 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que rep o pren en arrendament alguna cosa.
es arrendatario | arrendatario

assenyalar la data c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fixar la data.
Ex.: Fa només tres dies que van assenyalar la data de les eleccions.
es señalar fecha

candidat | candidata1 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que pretén una plaça vacant o una dignitat.
es candidato | candidata