Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veurea datar de (DJC)
 dret
veureacord concordatari (DJC)
 dret canònic
veurearrendatari | arrendatària1 (DJC)
 dret civil
veurearrendatari | arrendatària2 (DJC)
 dret civil
veurearrendatari | arrendatària3 (DJC)
 dret
veurecoarrendatari | coarrendatària1 (DJC)
 dret
veurecoarrendatari | coarrendatària2 (DJC)
 dret
veurecomendatari | comendatària1 (DJC)
 dret
veurecomendatari | comendatària2 (DJC)
 dret
veurecomendatari | comendatària3 (DJC)
 dret canònic
Cerca datar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a datar de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A partir de.
Ex.: A datar del dia 25 podrem recollir el paquet.
Sin. pref.: a partir de loc. prep.
es a partir de, desde

acord concordatari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.

arrendatari | arrendatària1 adj.
Diccionari jurídic
dret civil
Que rep o pren en arrendament alguna cosa.
Ex.: És obligació de la família arrendatària fer-se càrrec de l’impost de recollida de les escombraries.
Sin. compl.: arrendatici | arrendatícia adj.
es arrendatario | arrendataria

arrendatari | arrendatària2 adj.
Diccionari jurídic
dret civil
Relatiu o pertanyent a l’arrendament.
Ex.: Presentant el títol arrendatari no n’ha tingut prou.
Sin. compl.: arrendatici | arrendatícia adj.
es arrendaticio | arrendaticia

arrendatari | arrendatària3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que rep o pren en arrendament alguna cosa.
es arrendatario | arrendatario

coarrendatari | coarrendatària1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que és arrendatari ensems amb un altre.
Ex.: Si és coarrendatari, ha de presentar les facultats de representació.
es coarrendador

coarrendatari | coarrendatària2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que és arrendatària ensems amb una altra.
es coarrendador, coinquilino

comendatari | comendatària1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té un benifet sota la seva custòdia i administració.
Ex.: Grans personatges eclesiàstics foren abats comendataris.
es comendatario

comendatari | comendatària2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Tingut en comenda.
Ex.: Les rendes comendatàries eres cobrades per l’Església.
es en encomienda

comendatari | comendatària3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Receptor o depositari d’una cosa en comanda.
Ex.: Tres liures pagadores per Pere Lunes, comendatari dels forments de la ciutat.
es comendatario | comendataria