Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuredecidir1 (DJC)
 dret
veuredecidir2 (DJC)
 dret
veureper a decidir millor1 (DJC)
 dret
veureper a decidir millor2 (DJC)
 dret processal
Cerca decidir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

decidir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Portar {una qüestió} a una conclusió definitiva.
Ex.: El jutge ha decidit desestimar la denúncia que ha presentat l’empresari.
es decidir, disponer, fallar

decidir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Portar {alguna cosa} a un resultat definitiu.
Ex.: Les vendes decidiran si l’empresa pot continuar endavant. Els vots dels ciutadans decidiran qui governarà a partir d’ara.
V. t.: resoldre2 v. tr.
es resolver

per a decidir millor1 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que serveix per a reclamar dades o per a disposar la pràctica de proves noves amb vista a una resolució del cas amb més coneixement de causa.
Ex.: Considera que, després d’haver aportat totes les proves i d’haver practicat diligències per a decidir millor, el jutge decreta presó preventiva per a l’acusat. El termini previst es pot prorrogar quinze dies, com a màxim, mitjançant una interlocutòria per a decidir millor.
es para mejor proveer

per a decidir millor2 en. fras.
Diccionari jurídic
dret processal
Fórmula aïllada que s’escriu al capdamunt d’un document que ha de servir per a ajudar a adoptar una sentència.
Ex.: Quan era a punt d’exhaurir-se el termini, entrà per registre un escrit que portava al capdavant, amb lletres ben grosses, l’expressió «Per a decidir millor».
es para mejor proveer