Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veuredeclarar1 (DJC)
 dret
veuredeclarar2 (DJC)
 dret
veuredeclarar3 (DJC)
 dret
veuredeclarar4 (DJC)
 dret
veuredeclarar en rebel·lia (DJC)
 dret
veuredeclarar sota jurament (DJC)
 dret
veuredeclarar sota promesa (DJC)
 dret
veuredeclarar suficient (DJC)
 dret
veuredeclarar-se (DJC)
 dret
veuredeclarar-se en rebel·lia (DJC)
 dret
Cerca declarar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

declarar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Els testimonis o els acusats, manifestar davant el jutge o jutgessa {el que saben respecte a allò que se’ls pregunta}.
Ex.: Va declarar que l’havia vist sortir de la casa de la víctima.
Sin. compl.: deposar1 v. tr., prestar declaració1 c. v.
es declarar, deponer

declarar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Manifestar a l’autoritat administrativa {la natura i la quantitat d’una matèria imposable o d’unes mercaderies o objectes el tràfic dels quals és sotmès al pagament de drets}.
Ex.: Cada trimestre has de declarar l’impost sobre el valor afegit dels teus guanys.
es declarar

declarar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Fer una declaració.
Ex.: Els detinguts van declarar davant els Mossis d’Esquadra abans de passar a disposició judicial.
Sin. compl.: prestar declaració2 c. v.
es declarar

declarar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Qui jutja, expressar la seva opinió {en relació amb una persona o una cosa}.
Ex.: El tribunal l’ha declarat culpable de tots els càrrecs. El jurat del premi l’ha declarada vencedora en la modalitat de poesia. A causa de l’incompliment d’algunes normes de conducta ha estat declarat baixa de l’equip.
Sin. compl.: prestar declaració2 c. v.
es declarar

declarar en rebel·lia c. v.
Diccionari jurídic
dret
Posar de manifest la situació jurídica en què la part demandada, imputada o processada no compareix davant l’autoritat judicial que l’ha requerit.
Ex.: Atès que no s’ha presentat al jutjat després d’haver estat citat, l’han declarat en rebel·lia.
es declarar en rebeldía

declarar sota jurament c. v.
Diccionari jurídic
dret
Prometre dir la veritat sobre un assumpte.
Ex.: Li van haver de recordar que estava declarant sota jurament.
Sin. compl.: declarar sota promesa c. v.
es declarar bajo juramento

declarar sota promesa c. v.
Diccionari jurídic
dret
Declarar sota jurament.
Ex.: Les proves l’apuntaven com a culpable; tanmateix, va declarar sota promesa que era innocent.
Sin. pref.: declarar sota jurament c. v.
es declarar bajo promesa

declarar suficient c. v.
Diccionari jurídic
dret
Considerar admissible.
Ex.: El jutge declarà suficient el poder del procurador.
es declarar bastante

declarar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Algú, manifestar les seves intencions, una decisió o l’adopció d’una mesura.
Ex.: El comitè d’empresa s’ha declarat en vaga.
es declararse

declarar-se en rebel·lia c. v.
Diccionari jurídic
dret
Manifestar-se com a rebel en una causa.
Ex.: En declarar-me en rebel·lia vaig cometre un gran error; ara la part demandant té més opcions de guanyar el judici.
es declararse en rebeldía