Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredelegat apostòlic (DJC)
 dret canònic
veuredelegat de personal | delegada de personal (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredelegat de prevenció de riscos laborals | delegada de prevenció de riscos laborals (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredelegat del Govern | delegada del Govern (DJC)
 dret públic
veuredelegat sindical | delegada sindical (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredelegatio (DJC)
 dret romà
veuresubdelegat del Govern | subdelegada del Govern (DJC)
 dret públic
Cerca delegat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delegat apostòlic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Representant de la Santa Seu als països amb els quals no manté relacions diplomàtiques que es cuida dels interessos de l’Església catòlica, de les necessitats de les diòcesis i dels ordinaris.
es delegado apostólico

delegat de personal | delegada de personal c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Representant unitari dels treballadors a les empreses o als centres de treball en què presta servei un nombre no elevat de treballadors, amb funcions de participació, de control en les decisions empresarials i de defensa dels drets i dels interessos dels seus representats.
es delegado de personal | delegada de personal

delegat de prevenció de riscos laborals | delegada de prevenció de riscos laborals c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Representant dels treballadors o dels empleats públics amb funcions específiques en matèria de seguretat i salut en el treball.
es delegado de prevención de riesgos laborales | delegada de prevención de riesgos laborales

delegat del Govern | delegada del Govern c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Persona que, nomenada pel Govern central, dirigeix l’Administració de l’Estat en una comunitat autònoma i la coordina, quan escau, amb l’administració autonòmica corresponent.
V. t.: subdelegat del Govern | subdelegada del Govern c. nom. m. | c. nom. f.
es delegado del Gobierno | delegada del Gobierno

delegat sindical | delegada sindical c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Representant dels treballadors afiliats a un sindicat que presten serveis en una mateixa empresa o centre de treball, escollit segons els estatuts del sindicat, amb funcions d’acció sindical, promoció i defensa dels drets i interessos dels seus representats.
es delegado sindical | delegada sindical

delegatio [la] f.
Diccionari jurídic
dret romà
Ordre que una persona dona a una altra de pagar un deute o d’assumir una obligació envers una tercera persona.

subdelegat del Govern | subdelegada del Govern c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Persona que, nomenada pel delegat o delegada del Govern, dirigeix l’Administració de l’Estat en una província.
V. t.: delegat del Govern | delegada del Govern c. nom. m. | c. nom. f.
es subdelegado del Gobierno | subdelegada del Gobierno