Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecol·lisió de deures (DJC)
 dret penal
veurecompliment d’un deure (DJC)
 dret penal
veuredeure (DJC)
 dret
veuredeure de comptabilitat (DJC)
 dret mercantil
veuredeure de cura (DJC)
 dret penal
veuredeure de diligència (DJC)
 dret civil
veuredeure de residència dels notaris (DJC)
 dret notarial
veureomissió del deure d’auxili (DJC)
 dret penal
veureomissió del deure de socors (DJC)
 dret penal
veureomissió dels deures d’impedir delictes o de promoure’n la persecució (DJC)
 dret penal
Cerca deure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

col·lisió de deures c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Situació en què la persona agent té dos o més deures juridicopenals contraposats i incompatibles, de manera que només en pot complir un.
es colisión de deberes

compliment d’un deure c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Exacta i completa execució d’allò que és degut.
V. t.: circumstància eximent c. nom. f.
es cumplimiento de un deber

deure v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Haver de donar o pagar {una quantitat prestada o imposada per la llei} a algú.
Ex.: L’empresa deu el sou de dos mesos als treballadors.
es adeudar, deber

deure de comptabilitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Obligació que té l’empresari o empresària de dur una comptabilitat de l’empresa.
es deber de contabilidad

deure de cura c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Obligació que té una persona d’actuar segons els seus coneixements i capacitats en una situació determinada.
es deber de cuidado

deure de diligència c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Deure d’actuar conforme a una conducta estàndard o professionalitzada.
es deber de diligencia

deure de residència dels notaris c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
Obligació jurídica dels notaris de residir on desenvolupen el càrrec públic.
es deber de residencia de los notarios

omissió del deure d’auxili c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a no auxiliar una persona desemparada que es troba en perill greu i manifest, sempre que es pugui fer sense risc propi o de tercers, o bé a no demanar amb urgència auxili d’altri quan és impossible de prestar socors.
Sin. compl.: omissió del deure de socors c. nom. f.
V. t.: comissió per omissió c. nom. f.
es omisión del deber de auxilio

omissió del deure de socors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Omissió del deure d’auxili.
Sin. pref.: omissió del deure d’auxili c. nom. f.
es omisión del deber de auxilio

omissió dels deures d’impedir delictes o de promoure’n la persecució c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte contra l’Administració de justícia que consisteix a no impedir deliberadament la comissió d’un delicte contra les persones o a no acudir a l’autoritat perquè impedeixi un delicte tot i poder-ho fer.
es omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución