Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureagent diplomàtic | agent diplomàtica (DJC)
 dret
veureasil diplomàtic (DJC)
 dret
veurediplomàtic | diplomàtica1 (DJC)
 dret
veurediplomàtic | diplomàtica2 (DJC)
 dret
veureministre diplomàtic | ministra diplomàtica (DJC)
 dret
veurepassaport diplomàtic (DJC)
 dret
Cerca diplomàtic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agent diplomàtic | agent diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Persona a la qual un govern encarrega de negociar amb un govern estranger.
Sin. compl.: ministre diplomàtic | ministra diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
es agente diplomático

asil diplomàtic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Protecció concedida als refugiats polítics.
es asilo diplomático

diplomàtic | diplomàtica1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a la diplomàcia.
Ex.: Les parts d’aquest contracte internacional ho han de notificar a l’altra part mitjançant una nota diplomàtica.
es diplomático | diplomática

diplomàtic | diplomàtica2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que és membre d’un cos diplomàtic.
Ex.: Quan els directors participin en una missió diplomàtica, seran considerats personal diplomàtic.
es diplomático | diplomática

ministre diplomàtic | ministra diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Agent diplomàtic.
Sin. pref.: agent diplomàtic | agent diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
es ministro diplomático

passaport diplomàtic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Passaport expedit pel ministeri d’afers exteriors, per les ambaixades i pels consolats a llurs propis funcionaris i a altres ciutadans en condicions extraordinàries.
es pasaporte diplomático