Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurediputació1 (DJC)
 dret públic
veurediputació2 (DJC)
 dret
veurediputació3 (DJC)
 dret
veurediputació4 (DJC)
 dret
veureDiputació del General (DJC)
 història del dret
 institució
veurediputació permanent (DJC)
 dret constitucional
veurediputació provincial (DJC)
 dret públic
 institució
Cerca diputació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diputació1 f.
Diccionari jurídic
dret públic
Corporació.
Sin. pref.: corporació f.
es corporación, diputación

diputació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de diputar.
es diputación

diputació3 f.
Diccionari jurídic
dret
Ofici de diputat o diputada.
es diputación

diputació4 f.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de diputats.
es diputación

Diputació del General n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Institució de dret públic de Catalunya i també dels regnes d’Aragó i València, constituïda per una comissió delegada de la Cort solemne o general, coneguda també, des del segle xvi, per Generalitat.
es Diputación del General

diputació permanent c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Òrgan parlamentari de naturalesa especial que té per funció principal donar continuïtat a la cambra assumint-ne part de les funcions, però únicament durant el temps que el Parlament no actua, bé perquè n’ha acabat el mandat o bé perquè s’ha dissolt anticipament, i en els períodes entre sessions.
es diputación permanente

diputació provincial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Organisme que forma part de l’administració local, dotat de certes competències administratives per al govern i l’administració autònoma d’una província.
V. t.: província1 f.
es diputación provincial