Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureCongrés dels Diputats (DJC)
 dret constitucional
veurediputat | diputada (DJC)
 dret
veurediputat del comú (DJC)
 història del dret
veurediputat local | diputada local (DJC)
 història del dret
veurediputat privatiu | diputada privativa (DJC)
 història del dret
Cerca diputat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Congrés dels Diputats n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Cambra formada per membres d’elecció directa que, juntament amb el Senat, integra les Corts Generals.
es Congreso de los Diputados

diputat | diputada m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que esdevé, per elecció, membre d’una assemblea deliberant o d’una diputació provincial.
Ex.: Diputat a Corts. Diputada provincial.
es diputado | diputada

diputat del comú c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Càrrec municipal d’elecció popular, de durada determinada, que assistia a les sessions consistorials per a participar en totes les qüestions relatives al proveïment d’aliments.
es diputado de lo común

diputat local | diputada local c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Delegat o delegada de la Diputació del General en cadascuna de les vegueries del Principat.
es diputado local | diputada local

diputat privatiu | diputada privativa c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
V.: diputat local | diputada local c. nom. m. | c. nom. f.