Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 39 (384 registres)
veurea dir cert (DJC)
 dret
veurea dir veritat (DJC)
 dret
veureaccedir (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureaccedir1 (DJC)
 dret
veureaccedir2 (DJC)
 dret
veureacció canviària directa (DJC)
 dret mercantil
veureaccions indirectes (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veureacoblament dirigit (DEM)
 conceptes generals i de suport
 obstetrícia i ginecologia
 urologia
veureactuació directa (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureactuació indirecta (VOCFOR)
 lluita i mitjans
Cerca dir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a dir cert loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Estrictament.
Ex.: A dir cert, hem de reconèixer que ells en saben més.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, en rigor, estrictamente

a dir veritat loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Estrictament.
Ex.: Totes aquestes propostes semblen, a dir veritat, molt encertades. A dir veritat, crec que el jutge s’equivocà en la sentència.
Sin. compl.: amb franquesa adv., amb sinceritat loc. adv., francament loc. adv.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, estrictamente, en rigor

accedir v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tenir accés en un lloc.

accedir1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Tenir accés.
Ex.: Si es vol accedir als ajuts a l’habitatge, cal complir els requisits que estableix el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
es acceder

accedir2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Mostrar-se conforme o donar l’adhesió o el consentiment.
Ex.: Els polítics han accedit a pronunciar-se sobre l’estat econòmic del país.
Sin. compl.: consentir v. tr.
es acceder, consentir

acció canviària directa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: acció canviària c. nom. f.

accions indirectes c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

acoblament dirigit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
obstetrícia i ginecologia
urologia
Acoblament que ocorre entre individus que tenen entre ells més característiques similars del que és usual entre la població.

actuació directa c. nom. f.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

actuació indirecta c. nom. f.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans