Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureconfluència discordant (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurediscordant1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veurediscordant2 (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veurediscordant3 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veuremassĂ­s discordant (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
Cerca discordant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

confluència discordant f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
1. Confluència de dues valls en què la vall secundària presenta un nivell més alt, més baix que la principal.
2. Confluència entre un obi glacial i una vall suspesa.
en discordant junction
es confluencia discordante
fr confluence discordante

discordant1 adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Dit del conjunt estratigràfic que descansa en discordança sobre el substrat sedimentari.
Ant.: concordant3 adj.
en discordant
es discordante
fr discordant

discordant2 adj.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Dit de l’edat radiomètrica obtinguda per un mètode que difereix, atesos els marges experimentals d’error, de les d’altres mètodes.
en discordant
es discordante
fr discordant

discordant3 adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Dit de la massa de roca Ă­gnia que retalla els lĂ­mits de les capes o la roca encaixant que travessa.
Ant.: concordant2 adj.
en discordant
es discordante
fr discordant

massĂ­s discordant m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
MassĂ­s circumscrit.
es macizo discordante
fr massif discordant