Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebenefici eclesiàstic (DJC)
 dret canònic
veuredret eclesiàstic (DJC)
 dret canònic
veurenormes de dret eclesiàstic (DJC)
 dret canònic
veureofici eclesiàstic (DJC)
 dret canònic
veurepatrimoni eclesiàstic (DJC)
 dret canònic
veuretribunal eclesiàstic (DJC)
 dret canònic
Cerca eclesiàstic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

benefici eclesiàstic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Càrrec que l’Església confereix canònicament, al qual va annexa una renda.
Sin. compl.: benefici7 m., benifet2 m.
es beneficio ecelsiástico

dret eclesiàstic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Sector de l’ordenament jurídic de l’Estat que regula el fenomen religiós.
es derecho eclesiástico

normes de dret eclesiàstic c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret canònic
Disposicions jurídiques orientades a regular el fenomen religiós en l’àmbit social i, més concretament, el reconeixement i exercici de la llibertat religiosa i les relacions de l’Estat amb les confessions religioses.
es normas de derecho eclesiástico

ofici eclesiàstic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Càrrec constituït de manera estable per disposició divina o eclesiàstica que fa partícip del poder de l’ordre o de jurisdicció dins l’Església.
es oficio eclesiástico

patrimoni eclesiàstic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Conjunt de béns materials, tant mobles com immobles, de l’Església catòlica.
V. t.: sistema beneficial c. nom. m.
es patrimonio eclesiástico

tribunal eclesiàstic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Organisme judicial que s’ocupa dels casos relatius a les matèries espirituals o religioses.
es tribunal eclesiástico