Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredenunciar (DJC)
 dret penal
veuredenunciar un contracte (DJC)
 dret
veurerenunciar1 (DJC)
 dret
veurerenunciar2 (DJC)
 dret
veurerenunciar3 (DJC)
 dret
veurerenunciar a l’acció civil (DJC)
 dret
veurerenunciar a l’acció penal (DJC)
 dret
Cerca enunciar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

denunciar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Fer conèixer o notificar {una circumstància anòmala, un possible delicte o un fet} a l’autoritat, especialment a la justícia.
Ex.: Enguany s’han denunciat més casos de maltractament que l’any passat.
es denunciar

denunciar un contracte c. v.
Diccionari jurídic
dret
Una de les parts, manifestar la voluntat de rescindir un contracte.
Ex.: L’Ajuntament ha denunciat el contracte del servei de recollida d’escombraries.
es denunciar un contrato

renunciar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Algú, cedir o deixar per voluntat pròpia {allò que li pertany o a què té dret}.
Ex.: L’hereva acceptà la llegítima i renuncià l’herència.
es renunciar

renunciar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Algú, cedir o deixar per voluntat pròpia allò que li pertany o a què té dret.
Ex.: Ha renunciat al càrrec de conseller.
es renunciar

renunciar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Abandonar definitivament, cessar de pretendre o deixar de fer.
Ex.: Renuncià al govern i s’exilià. Es va veure obligat a renunciar a la corona.
es renunciar

renunciar a l’acció civil c. v.
Diccionari jurídic
dret
Renunciar la sol·licitud de restitució de la cosa, la reparació del dany i la indemnització de perjudicis causats per un fet punible.
Ex.: La part demandant no va voler renunciar a l’acció civil.
es renunciar a la acción civil

renunciar a l’acció penal c. v.
Diccionari jurídic
dret
Renunciar a la pretenció punitiva.
Ex.: Tot i que la part demandant renunciï a l’acció penal, el Ministeri Fiscal es presentarà com a acusació particular.
es renunciar a la acción penal