Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureadverbi enunciatiu (GTG)
veurecausal de l’enunciat (GTG)
veuredenunciatori | denunciatòria (DJC)
 dret penal
veureenunciat (GTG)
veurefinal de l’enunciat (GTG)
veurelongitud mitjana de l’enunciat (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca enunciat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi enunciatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi oracional que assenyala l’actitud que adopta l’emissor en realitzar l’acte de parla o l’actitud que es demana al receptor.
Ex.: Francament, ella no en sabia res
Sincerament, no en sabies res?
GEIEC: 16.9f
es adverbio enunciativo m., adverbio de la enunciación m.

causal de l’enunciat f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu causal interna.
es causal del enunciado f.

denunciatori | denunciatòria adj.
Diccionari jurídic
dret penal
Pertanyent a la denúncia.
Ex.: L’acció denunciatòria de l’oposició al Govern va rebre moltes crítiques.
es denunciatorio | denunciatoria

enunciat m.
Glossari de termes gramaticals
Unitat mínima del discurs dotada de significat complet i d’independència sintàctica i prosòdica, que s’interpreta per relació als factors lingüístics i extralingüístics que defineixen la situació discursiva.
Nota: La majoria d’enunciats corresponen, des d’un punt de vista sintàctic, a oracions.
Ex.: Demà nosaltres no farem gimnàstica al matí
Bon dia!
V. t.: enunciació
es enunciado m.

final de l’enunciat f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu final interna.
es final del enunciado f.

longitud mitjana de l’enunciat f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
sigla: LME
didàctica de la llengua
en mean length of utterance subst., MLU subst.
es longitud media del enunciado f., LME f.
fr longueur moyenne des énoncés f., LME f.