Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 252 (2.519 registres)
veurea breu termini (DJC)
 dret
veurea curt termini (COFI)
 comptabilitat
veurea curt termini (DJC)
 dret
veurea llarg terme1 (DJC)
 dret
veurea llarg terme2 (DJC)
 dret
veurea llarg termini (COFI)
 comptabilitat
veurea llarg termini1 (DJC)
 dret
veurea llarg termini (DCA)
 ecologia
veurea llarg termini2 (DJC)
 dret
veurea mitjà termini (DCA)
 ecologia
Cerca erm a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a breu termini loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A curt termini.
Ex.: A breu termini el Govern emprendrà mesures d’estalvi.
Sin. pref.: a curt termini loc. adv.
es a corto plazo

a curt termini adj.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en short-term adj.
es a corto plazo adj.

a curt termini loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Dins un període breu de temps.
Ex.: Ja sap que a curt termini no hi haurà beneficis.
Sin. compl.: a breu termini loc. adv., a la curta loc. adv.
es a corto plazo

a llarg terme1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A llarg termini1.
Ex.: L’objectiu dels educadors socials dels centres penitenciaris és assolir a llarg terme un índex de reinserció més alt.
Sin. pref.: a llarg termini1 loc. adv.
es a largo plazo

a llarg terme2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
A llarg termini2.
Ex.: Cal preveure les conseqüències a llarg terme de totes les propostes.
Sin. pref.: a llarg termini2 loc. adj.
es a largo plazo

a llarg termini adj.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en long-term adj.
es a largo plazo adj.

a llarg termini1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Dins un període llarg de temps.
Ex.: Els guanys econòmics arribaran a llarg termini.
Sin. compl.: a llarg terme1 loc. adv.
V. t.: a la llarga loc. adv.
es a largo plazo

a llarg termini loc. adv.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Dins d’un període llarg de temps. En avaluació d’impacte ambiental, aquest període se sol referir a la durada d’una acció o la manifestació d’uns efectes i és ordinàriament de més de cinc anys.
en in the long run loc. adv., long term loc. adv.
es a largo plazo loc. adv.
fr à long terme loc. adv.

a llarg termini2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Dins un període llarg de temps.
Ex.: L’Administració ha demanat un préstec a llarg termini per a finançar les obres de Rodalies.
Sin. compl.: a llarg terme2 loc. adj.
es a largo plazo

a mitjà termini loc. adv.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Dins un període mitjà de temps. En avaluació d’impacte ambiental, aquest període sol referir-se a la durada d’una acció o a la manifestació d’uns efectes i és ordinàriament d’un a cinc anys.
en medium term loc. adv.
es a medio plazo loc. adv.
fr à moyen terme loc. adv.