Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (76 registres)
veureaglomerat d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureagulla d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureavantescull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureavantescullĂłs | avantescullosa (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebarrera d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebarret d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebretxa d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurebretxa de roca d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecanal de llacuna (d’escull) (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureclapa d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca escull a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aglomerat d’escull m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Material fragmentari, fonamentalment gravenc i àdhuc més fi, format per la destrucció física i biògena d’un escull orgànic. De la seva acumulació, en resulta un ventall de talús.
Sin. compl.: detrit d’escull m.
en reef debris, reef detritus
es detrito arrecifal
fr débris récifaux

agulla d’escull f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Pinacle d’escull.

avantescull m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Part sotaiguada d’un escull que mira cap a la mar oberta; generalment consisteix en un talús força rost i recobert de dipòsits grollers procedents de les parts frontals més enlairades de l’escull (dipòsits de talús d’escull).
Sin. compl.: escull extern m., foraescull m.
en fore reef
es antearrecife
fr avant récif

avantescullĂłs | avantescullosa adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Relatiu o pertanyent a l’avantescull.
en fore reef
es antearrecifal

barrera d’escull f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Escull de barrera.
fr barrière d’adsorption

barret d’escull m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Dipòsit de materials d’escull fòssils que cobreix, totalment o parcial, una illa.
en reef cap
es montera arrecifal
fr barrérite

bretxa d’escull f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Roca formada per la consolidació de fragments calcaris trencats d’un escull a causa de l’acció de les ones i de les marees.
en reef breccia
es brecha arrecifal
fr brèche-conglomérat

bretxa de roca d’escull f. rar
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Roca bretxosa on hi ha masses de corall en posició de vida i a la qual han contribuït les diverses formes vegetals i animals de l’escull.
V. t.: bretxa d’escull f.
en reef-rock breccia
es brecha de roca arrecifal
fr brèche de projection

canal de llacuna (d’escull) m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Pas força pregon que separa un escull de les terres emergides adjacents, o bé que travessa un escull i part de la llacuna interna corresponent.
en lagoon channel
es canal de laguna (arrecifal)
fr chenal du lagon, goulet

clapa d’escull f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Creixement coral·lí ben individualitzat format en una plataforma de menys de 70 m de fondària dins la llacuna interna d’un escull barrera o d’un atoll; té una grandària oscil·lant, de molts de quilòmetres a un creixement mètric en forma de bolet constituït per una sola colònia.
Sin.: escull de clapa m.
en reef patch
es parche arrecifal
fr pâté de corail