Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureConsell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 institució
 numismàtica
veureestatut1 (DJC)
 dret
veureestatut2 (DJC)
 dret
veureestatut corporatiu (DJC)
 dret civil
veureestatut d’autonomia (DJC)
 dret
veureEstatut d’autonomia de Catalunya del 1932 (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
 història del dret
veureEstatut d’autonomia de Catalunya del 1979 (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
 història del dret
veureEstatut d’autonomia de Catalunya del 2006 (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
 història del dret
veureEstatut de Baiona (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureEstatut de Núria (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
 història del dret
Cerca estatut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
institució
numismàtica
Institució que té com a propòsit vetllar per l’adequació a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la Constitució espanyola de les disposicions de la Generalitat.
V. t.: Consell Consultiu n. pr. m.
es Consejo de Garantías Estatutarias

estatut1 m.
Diccionari jurídic
dret
Cosa estatuïda.
es estatuto

estatut2 m.
Diccionari jurídic
dret
Regla que té força de llei per al govern d’un cos o d’un col·lectiu.
Ex.: L’estatut dels treballadors. Els estatuts d’una societat.
es estatuto

estatut corporatiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: empresa familiar c. nom. f.

estatut d’autonomia c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Marc legal d’autogovern de comunitats nacionals o regionals que formen part d’un estat.
es estatuto de autonomía

Estatut d’autonomia de Catalunya del 1932 n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
història del dret
Estatut d’autonomia aprovat el 9 de setembre de 1932 per les Corts espanyoles, vigent fins al 1979, que concedia a Catalunya un règim d’autonomia.
Sin. compl.: Estatut de Núria n. pr. m.
es Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932

Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979 n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
història del dret
Estatut d’autonomia promulgat el 18 de setembre de 1979, vigent fins al 2006, que concedia a Catalunya un règim d’autonomia.
Sin. compl.: Estatut de Sau n. pr. m.
es Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979

Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
història del dret
Estatut d’autonomia vigent, promulgat el 19 de juliol de 2006, que concedeix a Catalunya un règim d’autonomia i deroga l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979.
es Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006

Estatut de Baiona n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Text legal aprovat a Baiona l’any 1808, i acceptat per Josep Bonaparte, que facilità la presència de l’exèrcit francès a Espanya i provocà l’abdicació de Carles IV i Ferran VII.
es Estatuto de Bayona

Estatut de Núria n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
història del dret
Estatut d’autonomia de Catalunya del 1932.
Sin. pref.: Estatut d’autonomia de Catalunya del 1932 n. pr. m.
es Estatuto de Núria