Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredelicte contra els drets dels ciutadans estrangers (DJC)
 dret penal
veureestranger | estrangera (DJC)
 dret
veureestranger no resident | estrangera no resident (DJC)
 dret civil
 dret internacional públic
veureestranger resident | estrangera resident (DJC)
 dret civil
 dret internacional públic
veureestrangeria (DJC)
 dret
veuremoneda estrangera (COFI)
 comptabilitat
veuretreballador estranger | treballadora estrangera (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
Cerca estranger a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delicte contra els drets dels ciutadans estrangers c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que inclou les conductes relacionades amb el tràfic il·legal i la immigració clandestina de persones.
es delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

estranger | estrangera m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona natural d’un país diferent d’aquell on es troba.
Ex.: Al poble conviuen estrangers i nacionals.
es extranjero | extranjera

estranger no resident | estrangera no resident c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret internacional públic
Persona física que no gaudeix de la nacionalitat del país en què es troba i tampoc de la condició de resident.
V. t.: estranger | estrangera m. | f.
es extranjero no residente | extranjera no residente

estranger resident | estrangera resident c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret internacional públic
Persona estrangera que viu a l’Estat espanyol i és titular d’una autorització per a residir-hi.
V. t.: estranger | estrangera m. | f.
es extranjero residente | extranjera residente

estrangeria f.
Diccionari jurídic
dret
Qualitat o condició d’estranger.
es extranjería

moneda estrangera f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en foreign currency subst.
es moneda extranjera f.

treballador estranger | treballadora estrangera c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Persona sense la nacionalitat espanyola que exerceix una activitat professional remunerada a l’Estat espanyol.
V. t.: permís de treball c. nom. m.
es trabajador extranjero | trabajadora extranjera