Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureeustatisme1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureeustatisme (DCA)
 geologia
veureeustatisme2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureglacioeustatisme (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuretectonoeustatisme (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuretermoeustatisme (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca eustatisme a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

eustatisme1 m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Eustàsia.
en eustatism
es eustatismo
fr eustatisme

eustatisme m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Variació del nivell dels oceans per diverses causes geològiques.
en eustasy subst.
es eustatismo m., eustasia f.
fr eustatisme m., eustasie m.

eustatisme2 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Teoria geomorfològica que atribueix a l’eustàsia l’esglaonament d’un gran nombre de formes del relleu: terrasses, terrasses marines (o platges aixecades), aplanaments, engorjats.
en eustatism
es eustatismo
fr eustatisme

glacioeustatisme m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentària
Règim de fluctuacions del nivell marí, en el conjunt dels oceans, a causa de les modificacions del volum d’aigua de les glaceres continentals.
Sin. compl.: glacioeustàsia f.
en glacio-eustatism
es glacioeustatismo
fr glacioeustatisme

tectonoeustatisme m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Variació del nivell mitjà de l’oceà atribuït a la variació de la cabuda de les conques oceàniques originada per moviments diastròfics.
en tectonoeustatism
es tectonoeustatismo
fr tectonoeustatisme

termoeustatisme m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Variació del nivell mitjà de l’oceà a causa de les variacions de la temperatura de l’aigua de la mar i, en general, del clima.
en thermoeustatism
es termoeustatismo
fr thermoeustatisme