Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecontracte de treball eventual (DJC)
 documentació jurídica
 dret del treball i de la seguretat social
veuredelació eventual (DJC)
 dret civil
veuredolus eventualis (DJC)
 dret romà
veureeventual1 (DJC)
 dret
veureeventual2 (DJC)
 dret
veureeventual3 (DJC)
 dret
Cerca eventual a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contracte de treball eventual c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret del treball i de la seguretat social
Contracte de treball de durada determinada.
Sin. pref.: contracte de treball de durada determinada c. nom. m.
es contrato de trabajo de duración determinada, contrato de trabajo eventual

delació eventual c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Delació que es fa a una persona perquè substitueixi el delat preferent en cas que aquest no accepti l’herència.
es delación eventual

dolus eventualis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Delicte la comissió del qual pot comportar altres conseqüències a més de les desitjades per l’autor o autora.
V. t.: dolus directus c. nom. m., dolus indirectus c. nom. m.

eventual1 adj.
Diccionari jurídic
dret
De duració limitada o que cessa quan s’acaba la feina.
Ex.: La Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria de trenta llocs de treball eventuals.
es eventual

eventual2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té un contracte laboral de duració limitada.
Ex.: Per a reduir despeses, l’empresa ha optat per contractar personal eventual.
es eventual

eventual3 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que exerceix únicament funcions de confiança o d’assessorament especial, o bé que pot ser nomenat o destituït lliurement per determinades autoritats.
Ex.: El càrrec de cap del gabinet tindrà caràcter de funcionari eventual.
es eventual