Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureexcusar1 (DJC)
 dret pĂşblic
veureexcusar2 (DJC)
 dret pĂşblic
veureexcusar3 (DJC)
 dret pĂşblic
veureexcusar4 (DJC)
 dret pĂşblic
veureexcusar5 (DJC)
 dret pĂşblic
veureexcusar6 (DJC)
 dret pĂşblic
veureexcusar7 (DJC)
 dret pĂşblic
Cerca excusar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

excusar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Al·legar a favor {d’algú} motius que atenuen o justifiquen una falta o l’omissió d’una obligació.
Ex.: Tots els germans em van excusar prop d’ell per no haver-hi anat de seguida. Excuseu-me prop d’ell de no haver-hi anat. Si me’n fan retret, ja sabré excusar-me. Els amics es van excusar per haver-hi anat tan a deshora.
Sin.: disculpar v. tr.
es excusar, disculpar

excusar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Al·legar motius que atenuen o justifiquen {una falta o l’omissió d’una obligació}.
Ex.: La regidora va excusar la seva absència de l’acte de lliurament de premis.
Sin.: disculpar v. tr.
es disculpar, excusar

excusar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Al·legar motius que justifiquen dispensar {algú} d’una obligació.
Ex.: La secretària s’ha excusat d’assistir a la reunió de divendres vinent. S’han excusat: Mireia Gramona, vicepresidenta; Enric Coromines, vocal, i Gisela Grabulosa, vocal. Tomeu Mas s’ha excusat Es va excusar d’anar-lo a veure perquè estava malalt.
es dispensar, excusar

excusar4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Al·legar motius que justifiquen dispensar-se {d’una obligació}.
Ex.: Dues persones han excusat l’assistència a la reunió.
Sin.: dispensar v. tr.
es excusar, dispensar

excusar5 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Acceptar en favor {d’algú} motius que atenuen allò de què se li fa retret.
Ex.: Excuseu-me: no he pogut venir. Al final no el van poder excusar.
es excusar, dispensar

excusar6 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
No tenir en compte {una negligència, una errada, una falta}.
Ex.: Excuseu la meva tardança: no he pogut arribar abans. Tothom va excusar la teva absència de la reunió.
Sin.: dispensar v. tr.
es excusar, dispensar

excusar7 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Eximir.
Ex.: El van excusar de fer el servei militar.
Sin. pref.: eximir v. tr.
es excusar