Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureen cinc exemplars (DJC)
 dret
veureen doble exemplar (DJC)
 dret
veureen dos exemplars (DJC)
 dret
veureen quàdruple exemplar (DJC)
 dret
veureen quatre exemplars (DJC)
 dret
veureen quíntuple exemplar (DJC)
 dret
veureen sèxtuple exemplar (DJC)
 dret
veureen sis exemplars (DJC)
 dret
veureen tres exemplars (DJC)
 dret
veureen triple exemplar (DJC)
 dret
Cerca exemplar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

en cinc exemplars loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per quintuplicat.
Ex.: L’advocat i els representants de l’empresa han signat el conveni en cinc exemplars.
Sin. pref.: per quintuplicat loc. adv.
es por quintuplicado

en doble exemplar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per duplicat.
Ex.: El notari ha lliurat l’escriptura en doble exemplar.
Sin. pref.: per duplicat loc. adv.
es por duplicado

en dos exemplars loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per duplicat.
Ex.: Heu de presentar la sol·licitud de devolució en dos exemplars.
Sin. pref.: per duplicat loc. adv.
es por duplicado

en quàdruple exemplar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per quadruplicat.
Ex.: Ha rebut la notificació en quàdruple exemplar.
Sin. pref.: per quadruplicat loc. adv.
es por cuadruplicado

en quatre exemplars loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per quadruplicat.
Ex.: Cal presentar la documentació sol·licitada en quatre exemplars.
Sin. pref.: per quadruplicat loc. adv.
es por cuadruplicado

en quíntuple exemplar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per quintuplicat.
Ex.: La notària disposa del testament del pare en quíntuple exemplar.
Sin. pref.: per quintuplicat loc. adv.
es por quintuplicado

en sèxtuple exemplar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per sextuplicat.
Ex.: El nou model de gestió de l’ajuntament obliga a presentar les sol·licituds en sèxtuple exemplar.
Sin. pref.: per sextuplicat loc. adv.
es por sextuplicado

en sis exemplars loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per sextuplicat.
Ex.: Com a prova de conformitat, les parts signen l’acta en sis exemplars.
Sin. pref.: per sextuplicat loc. adv.
es por sextuplicado

en tres exemplars loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per triplicat.
Ex.: Els han demanat que presentessin la memòria en tres exemplars.
Sin. pref.: per triplicat loc. adv.
es por triplicado

en triple exemplar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per triplicat.
Ex.: L’advocada ha presentat una còpia de la declaració de l’acusat en triple exemplar.
Sin. pref.: per triplicat loc. adv.
es por triplicado