Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurehereditatis petitio (DJC)
 dret romà
veureintra vires hereditatis (DJC)
 dret romà
veureis de cuius hereditate agitur (DJC)
 dret romà
veurelegatum per praeceptionem extra partem hereditatis (DJC)
 dret romà
veurepactum de hereditate tertii (DJC)
 dret romà
veurepars hereditatis (DJC)
 dret romà
veurepraeceptio intra partem hereditatis (DJC)
 dret romà
Cerca hereditat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

hereditatis petitio [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Petició de l’herència.

intra vires hereditatis [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Dins del valor de l’herència.
Ex.: L’hereu només respon de les obligacions del causant intra vires hereditatis.

is de cuius hereditate agitur [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Persona de l’herència de la qual es tracta.
Ex.: Van preguntar per is de cuius hereditate agitur, però ningú no en va saber donar raó.

legatum per praeceptionem extra partem hereditatis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Llegat de percepció anticipada que queda exclòs de la partició hereditària.

pactum de hereditate tertii [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Pacte mitjançant el qual un hereu, que no podia heretar perquè el testador era viu, cedia el seu dret hereditari a una tercera persona.

pars hereditatis [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Llegítima considerada com a part de l’herència de la qual la persona legitimària és cohereva i, per tant, succeeix la causant en tots els drets i deures.

praeceptio intra partem hereditatis [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Assignació de béns que formen part de l’herència a un cohereu o cohereva.