Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredesheretament1 (DJC)
 dret
veuredesheretament2 (DJC)
 dret civil
veuredesheretament3 (DJC)
 dret civil
veureheretament1 (DJC)
 dret
veureheretament2 (DJC)
 història del dret
veureheretament3 (DJC)
 dret civil
veureheretament cumulatiu (DJC)
 dret civil
Cerca heretament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desheretament1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de desheretar.
Sin. compl.: desheret m.
es desheredación, desheredamiento

desheretament2 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte jurídic pel qual es priva de la llegítima els legitimaris, per les causes i en la forma legalment establertes.
V. t.: llegítima2 f.
es desheredación

desheretament3 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Privació de la llegítima a la persona hereva forçosa pel fet d’incórrer en alguna de les causes legalment previstes.
V. t.: indignitat successòria2 c. nom. f., llegítima3 f., llegítima4 f.
es desheredación, desheredamiento

heretament1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’heretar.
es heredamiento

heretament2 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Institució contractual d’hereu, atorgada en un acte entre vius, però només en capítols matrimonials, personalment o mitjançant poder especial.
es heredamiento

heretament3 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Pacte successori1.
Sin. pref.: pacte successori1 c. nom. m.
es heredamiento

heretament cumulatiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Heretament a favor d’un contraent en virtut del qual aquest adquireix la qualitat d’hereu contractual i la titularitat de tots els béns presents de l’heretant.
V. t.: pacte successori1 c. nom. m.
es heredamiento cumulativo