Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurecohereu | cohereva (DJC)
 dret civil
veureelecció d’hereu (DJC)
 dret civil
veurehereu | hereva1 (DJC)
 dret
veurehereu | hereva2 (DJC)
 història del dret
veurehereu abintestat | hereva abintestada (DJC)
 dret
veurehereu beneficiari | hereva beneficiĂ ria (DJC)
 dret
veurehereu de confiança | hereva de confiança1 (DJC)
 dret civil
veurehereu de confiança | hereva de confiança2 (DJC)
 història del dret
veurehereu distribuĂŻdor | hereva distribuĂŻdora (DJC)
 dret civil
veurehereu distributari | hereva distributĂ ria (DJC)
 dret civil
Cerca hereu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cohereu | cohereva m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Hereu o hereva juntament amb un altre o amb d’altres.
es coheredero | coheredera

elecció d’hereu c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Facultat de poder elegir hereu o hereva o de distribuir l’herència entre parents del testador o testadora.
V. t.: institució d’hereu1 c. nom. f.
es elecciĂłn de heredero

hereu | hereva1 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que rep una herència o part d’ella per heretament o disposició testamentària o legal a títol universal.
Ex.: Instituir hereu. Fer hereu algĂş.
Sin. compl.: hereter | heretera m. | f., hereua f.
es heredero | heredera

hereu | hereva2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Persona que succeïa la persona causant titular d’una herència amb caràcter universal.
es heredero | heredera

hereu abintestat | hereva abintestada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Hereu legĂ­tim | hereva legĂ­tima.
Sin. pref.: hereu legĂ­tim | hereva legĂ­tima c. nom. m. | c. nom. f.
es heredero ab intestato | heredera ab intestato, heredero legĂ­timo | heredera legĂ­tima

hereu beneficiari | hereva beneficiĂ ria c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Hereu o hereva a benefici d’inventari.
es heredero beneficiario | heredera beneficiaria

hereu de confiança | hereva de confiança1 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Persona nomenada en testament que rep una herència o part d’ella amb encàrrec de destinar-la als fins que el testador li ha comunicat reservadament.
es heredero de confianza | heredera de confianza

hereu de confiança | hereva de confiança2 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Institució d’un o diversos hereus perquè donessin als béns el destí que la persona causant els havia encomanat de paraula o per escrit.
es heredero de confianza | heredera de confianza

hereu distribuĂŻdor | hereva distribuĂŻdora c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Persona designada pel testador, o pel donant universal, per a distribuir els béns de la seva herència entre els parents d’aquell, o del mateix distribuïdor, indicats per l’ordenant, assignar-los a uns d’ells o elegir, entre els indicats parents, hereu o hereus, i, en aquest darrer cas, per parts iguals o desiguals.
V. t.: fidúcia successòria c. nom. f., institució d’hereu2 c. nom. f.
es heredero distribuidor | heredera distribuidora

hereu distributari | hereva distributĂ ria c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Persona a qui el causant concedeix, de manera subsidiària, la facultat de triar l’hereu o de distribuir l’herència entre els seus fills.
es heredero distributario | heredera distributaria