Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureimpugnar1 (DJC)
 dret processal
veureimpugnar2 (DJC)
 dret processal
 dret públic
veureimpugnar en apel·lació (DJC)
 dret processal
veureimpugnar en cassació (DJC)
 dret processal
veureimpugnar en empara (DJC)
 dret processal
veureimpugnar en queixa (DJC)
 dret processal
Cerca impugnar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

impugnar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Combatre o refutar.
Ex.: La part actora ha anunciat que impugnarà la sentència.
es impugnar

impugnar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
dret públic
Recórrer.
Sin. pref.: recórrer v. intr.
es impugnar

impugnar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Acudir en apel·lació.
Ex.: Desestimat el recurs pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’advocat de l’Estat va impugnar en apel·lació davant el Tribunal Suprem.
Sin. pref.: acudir en apel·lació c. v.
es impugnar en apelación

impugnar en cassació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Acudir en cassació.
Ex.: La Fiscalia Anticorrupció ha impugnat en cassació davant del Tribunal Suprem la decisió del Tribunal Superior de Justícia de València, que va decidir arxivar la causa.
Sin. pref.: acudir en cassació c. v.
es impugnar en casación

impugnar en empara c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Acudir en empara.
Ex.: Els interessats han d’adjuntar, a l’escrit esmentat, una còpia de les resolucions judicials que pretenguin impugnar en empara.
Sin. pref.: acudir en empara c. v.
es impugnar en amparo

impugnar en queixa c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Acudir en queixa.
Ex.: A causa de la denegació del recurs de súplica, va impugnar en queixa davant la Sala de Justícia del Consell Suprem de Justícia Militar.
Sin. pref.: acudir en queixa c. v.
es impugnar en queja