Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureabjurar (DJC)
 dret processal
veureconjurar-se (DJC)
 dret
veurejurar1 (DJC)
 dret processal
veurejurar2 (DJC)
 dret processal
veurejurar3 (DJC)
 dret
veurejurar el càrrec (DJC)
 dret
veureperjurar (DJC)
 dret processal
Cerca jurar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abjurar v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Renunciar amb jurament {una afirmació, una creença o una conducta anteriors}.
Ex.: Amb el temps, els polítics han abjurat llurs ideologies. El van obligar a abjurar de les seves idees.
V. t.: abrogar v. tr., anul·lar1 v. tr., deixar sense efecte1 c. v., revocar1 v. tr.
es abjurar

conjurar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Fer una conjuració.
Ex.: Els militars es van conjurar per fer un cop d’estat contra el president. S’han conjurat per animar els ciutadans a anar a votar.
es conjurarse

jurar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Afirmar o prometre, apel·lant a Déu, a una cosa jutjada sagrada o a una sanció superior, com a testimoni de la veritat de l’afirmació o de la sinceritat de la prometença.
Ex.: L’acusat jurà per Déu que no era l’autor del delicte.
Sin. compl.: prestar jurament c. v.
es jurar

jurar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Afirmar {alguna cosa} insistint en la veritat de l’afirmació.
Ex.: La testimoni jurà que la versió dels fets que havia relatat l’acusat era totalment falsa. Juraren sota la seva responsabilitat que les dades que apareixien en els documents eren certes.
es jurar

jurar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Comprometre’s o obligar-se, per mitjà de jurament, a complir, respectar o defensar {alguna cosa}.
Ex.: El president jurà lleialtat al rei.
es jurar

jurar el càrrec c. v.
Diccionari jurídic
dret
Acceptar un càrrec per mitjà de jurament.
Ex.: Va jurar el càrrec de president davant del Parlament.
es jurar el cargo

perjurar v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
Jurar en fals o donar un fals testimoniatge en un procés.
Ex.: El testimoni perjurà en el judici per imputar el delicte a l’acusat.
es perjurar