Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureajustar1 (DJC)
 dret públic
veureajustar2 (DJC)
 dret mercantil
veureajustar3 (DJC)
 dret
veureajustar4 (DJC)
 dret
veureajustar-se (DJC)
 dret públic
Cerca justar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ajustar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Conformar-se a allò que és just, o a una norma o regla determinada.
Ex.: Cal ajustar les ajudes de l’Estat a la situació econòmica dels ciutadans.
es adaptar, ajustar

ajustar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Concertar les condicions {d’un contracte o d’una transacció}.
Ex.: La direcció i el comitè d’empresa han ajustat les condicions dels nous contractes laborals.
es ajustar

ajustar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arribar a un acord en el pagament {d’una cosa}.
Ex.: El venedor i el comprador han ajustat el preu de la compravenda del vehicle.
es ajustar

ajustar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arribar a un acord en la retribució {a una persona}.
Ex.: El president i el gerent de l’empresa han ajustat els treballadors temporals.
es ajustar

ajustar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret públic
Adequar-se a allò que és just, a una norma o una regla determinades.
Ex.: El projecte municipal s’haurà d’ajustar a la normativa urbanística vigent.
es estar