Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurejutge | jutgessa, jutge (DJC)
 dret processal
veurejutge d’instrucció | jutgessa d’instrucció, jutge d’instrucció (DJC)
 dret
veurejutge de la cort reial (DJC)
 història del dret
veurejutge de pau | jutgessa de pau, jutge de pau (DJC)
 dret processal
veurejutge de vigilància penitenciària | jutgessa de vigilància penitenciària, jutge de vigilància penitenciària (DJC)
 dret
veurejutge mercantil | jutgessa mercantil, jutge mercantil (DJC)
 dret mercantil
veurejutge pedani (DJC)
 història del dret
veurejutge penal | jutgessa penal, jutge penal (DJC)
 dret
veureLlibre jutge (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veuremagistrat jutge | magistrada jutgessa, magistrada jutge (DJC)
 dret
Cerca jutge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

jutge | jutgessa, jutge m. | f.
Diccionari jurídic
dret processal
Membre del funcionariat que pertany a l’Administració de justícia i té autoritat per a aplicar les fonts del dret, jutjar i sentenciar.
V. t.: jutge de pau | jutgessa de pau, jutge de pau c. nom. m. | c. nom. f., magistrat | magistrada m. | f.
es juez | jueza

jutge d’instrucció | jutgessa d’instrucció, jutge d’instrucció c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Jutge o jutgessa que instrueix les causes.
es juez de instrucción

jutge de la cort reial c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jutge que, durant l’edat mitjana, formava part de l’Administració de justícia reial de la Corona d’Aragó.
es juez de la corte real

jutge de pau | jutgessa de pau, jutge de pau c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Jutge o jutgessa dels municipis sense jutge o jutgessa de primera instància que coneix en afers civils de poca quantia i determinades causes penals.
V. t.: jutge | jutgessa, jutge m. | f., magistrat | magistrada m. | f.
es juez de paz | jueza de paz

jutge de vigilància penitenciària | jutgessa de vigilància penitenciària, jutge de vigilància penitenciària c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Jutge o jutgessa que exerceix les funcions previstes en les lleis penals en matèria d’execució de penes, rehabilitació social i empara dels drets i beneficis dels internats en centres penitenciaris.
es juez de vigilancia penitenciaria | jueza de vigilancia penitenciaria

jutge mercantil | jutgessa mercantil, jutge mercantil c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Jutge o jutgessa que té jurisdicció en els jutjats mercantils.
es juez mercantil | jueza mercantil

jutge pedani c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jutge que sols entenia en les causes lleus i no tenia tribunal.
es juez pedáneo

jutge penal | jutgessa penal, jutge penal c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Jutge o jutgessa que coneix i decideix les causes per delictes amb pena privativa de llibertat no superior a sis anys.
es juez de lo penal

Llibre jutge n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
V.: Liber iudiciorum n. pr. m.

magistrat jutge | magistrada jutgessa, magistrada jutge m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Membre del funcionariat que forma part del poder judicial i que actua en òrgans unipersonals o pluripersonals.
es magistrado-juez | magistrada-jueza