Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veureafecciĂł legitimĂ ria (DJC)
 dret
veureagressió il·legítima (DJC)
 dret penal
veurecomplement de llegĂ­tima (DJC)
 dret
veureen legĂ­tima defensa (DJC)
 dret
veureexercici legĂ­tim de dret, ofici o cĂ rrec (DJC)
 dret penal
veurefill legĂ­tim | filla legĂ­tima (DJC)
 dret
veurefiniment de llegĂ­tima (DJC)
 dret civil
veurehereu legĂ­tim | hereva legĂ­tima (DJC)
 dret
veureil·legítim | il·legítima (DJC)
 dret
veureil·legítimament (DJC)
 dret
Cerca legĂ­tim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afecciĂł legitimĂ ria c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Garantia del dret de la llegĂ­tima.
es afecciĂłn legitimaria

agressió il·legítima c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
AgressiĂł entesa com a primer dels tres requisits de la legĂ­tima defensa.
es agresiĂłn ilegĂ­tima

complement de llegĂ­tima c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Allò que cal afegir a la quantitat deixada per la persona que fa testament a un hereu o hereva forçós perquè sigui igual a la llegítima que li correspon.
es complemento de legĂ­tima

en legĂ­tima defensa loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Actuant en defensa d’una persona o dels drets propis o aliens, com a resposta proporcionada a un atac il·legítim.
Ex.: Van considerar que actuava en legĂ­tima defensa i no el van condemnar.
es en legĂ­tima defensa

exercici legĂ­tim de dret, ofici o cĂ rrec c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Plena capacitat d’obrar associada a un dret, a un ofici o a un càrrec que no constitueix una conducta penal.
es ejercicio legĂ­timo de derecho, oficio o cargo

fill legĂ­tim | filla legĂ­tima c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fill o filla nats d’una unió legítima.
es hijo legĂ­timo | hija legĂ­tima

finiment de llegĂ­tima c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
V.: pacte successori2 c. nom. m.
es liquidaciĂłn de legĂ­tima

hereu legĂ­tim | hereva legĂ­tima c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que, a manca de testament, rep l’herència per disposició legal.
Sin. compl.: hereu abintestat | hereva abintestada c. nom. m.
es heredero legĂ­timo | heredera legĂ­tima

il·legítim | il·legítima adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
No legĂ­tim.
Ex.: En cas que es detecti un ús il·legítim del servei, es donarà de baixa l’infractor.
es ilegĂ­timo | ilegĂ­tima

il·legítimament adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
D’una manera il·legítima.
Ex.: Els socis van ser privats il·legítimament de llur dret a votar.
es ilegĂ­timamente