Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureiudex secundum allegata et probata a partibus iudicare debet (DJC)
 dret processal
 dret romĂ 
veurellegat (COFI)
 comptabilitat
veurellegat1 (DJC)
 dret civil
veurellegat2 (DJC)
 història del dret
veurellegat3 (DJC)
 dret civil
veurellegat amb eficĂ cia real (DJC)
 dret civil
veurellegat conjunt (DJC)
 dret
veureprellegat (DJC)
 dret civil
Cerca llegat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

iudex secundum allegata et probata a partibus iudicare debet [la] en. fras.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
dret romĂ 
El jutge o jutgessa ha de judicar segons els fets al·legats i provats per les parts.

llegat m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en bequest subst., legacy subst.
es legado m.

llegat1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Allò que hom llega en un testament o en un codicil.
es legado

llegat2 m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Disposició per causa de mort que implicava una adquisició de béns a títol particular.
es legado

llegat3 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Atribució patrimonial per causa de mort a títol particular que grava la persona hereva o d’altres afavorides en l’herència; la persona legatària és una mera perceptora de béns determinats.
V. t.: quarta falcĂ­dia1 c. nom. f.
es legado

llegat amb eficĂ cia real c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
V.: comunitat hereditĂ ria c. nom. f.

llegat conjunt c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Llegat a favor de diverses persones.
es legado conjunto

prellegat m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Llegat ordenat a favor dels hereus Ăşnics o dels cohereus.
es prelegado