Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.687 (16.865 registres)
veure8 normal (LBC)
 cinema
veurea demanda de (DJC)
 dret
veurea la manera de (DJC)
 dret
veurea mà (DJC)
 dret
veurea mà armada1 (DJC)
 dret
veurea mà armada2 (DJC)
 dret
veurea manca de (DJC)
 dret
veurea manera de (DJC)
 dret
veurea manvés1 (DJC)
 dret
veurea manvés2 (DJC)
 dret
Cerca ma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

8 normal m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
8 mm.
Sin. pref.: 8 mm m.

a demanda de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: La mare haurà d’intervenir en el judici a demanda de l’advocat. A demanda seva podré participar en la conferència sobre legislació.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a petición de

a la manera de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons l’estil o la manera de comportar-se de.
Ex.: Tot i que es va representar molt bé a ell mateix, no era una representació a la manera dels advocats. La pintura robada és un quadre a la manera de Picasso.
V. t.: a manera de loc. prep.
es a la manera de, al modo de

a mà loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la mà.
Ex.: Va entrar a robar a la botiga que ven joies fetes a mà. Escriu la declaració a mà.
es a mano

a mà armada1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb armes.
Ex.: La van detenir per haver atracat un banc a mà armada.
es a mano armada

a mà armada2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb armes.
Ex.: Segons la sentència s’ha d’estar dos anys i quatre mesos a la presó per atracament a mà armada.
es a mano armada

a manca de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A falta de.
Ex.: A manca d’una solució definitiva, es van presentar quatre propostes provisionals.
Sin. pref.: a falta de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de

a manera de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb una aparença, funció o finalitat semblant a la de.
Ex.: La Generalitat ha demanat que un equip de bombers continuï treballant al bosc a manera de prevenció.
Sin. compl.: a tall de loc. prep.
V. t.: a la manera de loc. prep.
es a manera de, a modo de

a manvés1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Al comptat1.
Ex.: Els impostos del senyor feudal s’havien de pagar a manvés, és a dir, de cop.
Sin. pref.: al comptat1 loc. adv.
es al contado

a manvés2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Al comptat2.
Ex.: Els pescadors del moll només acceptaven pagaments a manvés.
Sin. pref.: al comptat2 loc. adj.
es al contado