Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureadministrador mancomunat | administradora mancomunada (DJC)
 dret mercantil
veurede mancomú (DJC)
 dret
veuredeutor mancomunat | deutora mancomunada (DJC)
 dret civil
veureeastmancolor (LBC)
 cinema
veureforest veïnal de mancomú (DCA)
 ecologia
veureforest veïnal de mancomú (DJC)
 dret civil
veuremancomunadament (DJC)
 dret
veuremancomunar (DJC)
 dret
veuremancomunar-se (DJC)
 dret
veuremancomunat | mancomunada (DJC)
 dret
Cerca manco a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

administrador mancomunat | administradora mancomunada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: administrador | administradora m. | f.

de mancomú loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Mancomunadament.
Ex.: Si actuem de mancomú tenim més opcions de guanyar.
Sin. pref.: mancomunadament adv.
es de mancomún

deutor mancomunat | deutora mancomunada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona física que forma part d’una pluralitat de responsables en el compliment d’una obligació mancomunada.
es deudor mancomunado | deudora mancomunada

eastmancolor m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en Eastmancolor subst.
es Eastmancolor m.
fr Eastmancolor m.

forest veïnal de mancomú f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Forest la titularitat i l’aprofitament de la qual pertanyen mancomunadament als veïns d’un nucli de població.
en communal forest subst.
es monte vecinal en mano común m.
fr bois communal en propriété collective m.

forest veïnal de mancomú c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Forest la titularitat privada i l’aprofitament del qual corresponen als veïns d’una població de manera mancomunada.
es monte vecinal en mano común

mancomunadament adv.
Diccionari jurídic
dret
D’acord o units a un fi.
Ex.: Els afectats han presentat mancomunadament una demanda.
Sin. compl.: de mancomú loc. adv.
es de mancomún

mancomunar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Unir per a un fi {interessos, persones, forces o cabals}.
Ex.: Els ajuntaments de les quatre viles van mancomunar la deixalleria municipal.
es mancomunar

mancomunar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Unir-se o associar-se per a un fi.
Ex.: Els cinc pobles es mancomunaren per a gestionar més bé els serveis.
es mancomunarse

mancomunat | mancomunada adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té pluralitat de deutors o creditors, s’aplica a una obligació.
Ex.: Volen que l’òrgan d’administració deixi de ser un òrgan pluripersonal mancomunat i es converteixi en un d’administrador únic.
es mancomunado | mancomunada