Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (60 registres)
veurealtura de la marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureamplitud de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geofĂ­sica
veurebarra mareal (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecanal de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurecontramarea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurecorrent de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veuredeixa de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veuredelta de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
veuredic natural de canal de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veuredipòsit de marea (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca marea a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

altura de la marea f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Altura de la plenamar per damunt de la baixamar.
en height of the tide, tidal range
es altura de marea
fr marnage

amplitud de marea f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geofĂ­sica
Diferència de nivell entre una baixamar i una plenamar successives.
en tidal range
es amplitud de marea
fr amplitude de marée, marnage

barra mareal f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Barra sorrenca dipositada i afaiçonada pels corrents de marea en un estuari, en un delta de marea, etc., i generalment amb l’eix major paral·lel a aquests corrents.
en tidal bar
es barra mareal
fr barre fluviale

canal de marea m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Artèria hidrogràfica, oberta generalment a la plataforma mareal, emprada esp. pel corrent de marea, pel corrent de flux o de reflux, o pels dos alhora, segons les circumstàncies.
Sin. compl.: goulet m.
en tidal channel
es canal de marea, canalizo, caño
fr chenal de marée

contramarea f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
1. Corrent de marea que, per causes fortuïtes o particulars, segueix el sentit oposat a l’ordinari.
2. Marea minvant o reflux.
en counter-tide
es contramarea
fr contre-marée

corrent de marea m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Corrent alternatiu causat per la marea entrant i la marea sortint (flux i reflux).
en tidal current
es corriente de marea
fr courant de marée

deixa de marea f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Marca sobre la sorra o el llot de la riba, formada sovint per un petit relleu horitzontal i restes abandonades per la marea en baixar o pujar.
en tide line, tide mark
fr laisse

delta de marea m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
Cos sedimentari sorrenc en forma de ventall format a la part interna i externa d’una gola de marea, entre la llacuna i el mar obert.
en tidal delta
es delta de marea, delta mareal
fr delta de marée

dic natural de canal de marea m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Forma de relleu construïda al marge d’un canal de marea d’un delta o estuari, similar al dic natural al·luvial.
en distributary levee
es dique natural de canal de marea
fr bourrelet de chenal de marée, levée de chenal de marée

dipòsit de marea m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
1. Dipòsit format a la zona intermareal, batuda per les marees.
2. Dipòsit format per la influència de les marees, tant per sota com per damunt la zona d’oscil·lació de les marees.
Sin.: mareĂŻta f., tidalita f.
en tidal deposit
es depĂłsito de marea
fr dépôt tidal, maréite