Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureDeclaració ministerial de Bergen per al desenvolupament sostenible (DCA)
 ciències polítiques
veureministeri1 (DJC)
 dret
veureministeri2 (DJC)
 dret canònic
veureministeri3 (DJC)
 dret
veureministeri4 (DJC)
 dret
veureministeri5 (DJC)
 dret
veureministeri6 (DJC)
 dret públic
 institució
veureministeri7 (DJC)
 dret públic
veureministeri8 (DJC)
 dret públic
veureministeri fiscal1 (DJC)
 dret públic
Cerca ministeri a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Declaració ministerial de Bergen per al desenvolupament sostenible n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Document resultat de la trobada ministerial de les nacions de la Unió Europea i Amèrica del Nord que es desenvolupà a Bergen (Noruega) del 8 al 16 de maig de 1990 com a seguiment de l’informe de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament (Comissió Brundtland) de 1987. L’objectiu de la trobada fou l’avaluació dels resultats de l’aplicació de les recomanacions de la Comissió Brundtland i l’elaboració d’una declaració política per a adoptar noves mesures per a promoure el desenvolupament sostenible de les regions. També s’hi discutí el paper de les nacions de la Unió Europea i de l’Amèrica del Nord en la millora de les oportunitats de desenvolupament sostenible de les nacions en via de desenvolupament. La Declaració de Bergen recomana la integració de consideracions ambientals en el planejament econòmic i social a llarg termini, nacional i internacional, l’estabilització del consum d’energia i l’augment de la utilització d’energies renovables, la integració de variables ambientals en les polítiques de gestió de les empreses, i la participació pública en els processos de decisió i iniciatives d’educació ambiental. El document serviria després de base per a la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada el 1992.
en Bergen Ministerial Declaration on Sustainable Development n. pr.
es Declaración ministerial de Bergen para el desarrollo sostenible n. pr. f.
fr Déclaration ministérielle de Bergen pour le developpement soutenu n. pr. f.

ministeri1 m.
Diccionari jurídic
dret
Ofici o funcions de qui en rep la missió o la delegació.
Ex.: El seu ministeri va durar aproximadament un any.
es ministerio

ministeri2 m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Ofici al servei de la comunitat cristiana, que s’exerceix segons diversos graus, anomenats, des de l’antigor, episcopat, presbiterat i diaconat.
es ministerio

ministeri3 m.
Diccionari jurídic
dret
Càrrec de ministre o ministra d’un estat.
Ex.: El ministre ha promès exercir el seu càrrec amb responsabilitat.
es ministerio

ministeri4 m.
Diccionari jurídic
dret
Durada del mandat de ministre o ministra.
Ex.: La nova ministra té per davant un ministeri de quatre anys.
es ministerio

ministeri5 m.
Diccionari jurídic
dret
Dins un sistema polític, departament del poder executiu encapçalat per un ministre o ministra.
Ex.: El Ministeri d’Afers Estrangers ha negat haver mantingut contactes amb el Govern cubà.
es ministerio

ministeri6 m.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Departament del Govern de l’Estat.
es ministerio

ministeri7 m.
Diccionari jurídic
dret públic
Cos de ministres d’un estat.
Ex.: Formar ministeri. Caure ministeri.
es ministerio

ministeri8 m.
Diccionari jurídic
dret públic
Edifici on hi ha la seu d’un ministeri.
Ex.: Les obres de restauració del Ministeri d’Hisenda començaran ja la setmana vinent.
es ministerio

ministeri fiscal1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Institució que promou l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic.
Sin. compl.: ministeri públic1 c. nom. m.
es ministerio fiscal