Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureConsell de Ministres (DJC)
 dret constitucional
 institució
veureministre | ministra (DJC)
 dret públic
veureministre de jornada (DJC)
 dret
veureministre diplomàtic | ministra diplomàtica (DJC)
 dret
veureministre plenipotenciari | ministra plenipotenciària (DJC)
 dret internacional públic
veureministre sense cartera | ministra sense cartera (DJC)
 dret
veureprimer ministre | primera ministra (DJC)
 dret
veurerecomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
Cerca ministre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Consell de Ministres n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
institució
Òrgan pluripersonal del Govern de l’Estat integrat pel president o presidenta del Govern, els vicepresidents, si n’hi ha, i els ministres, que dirigeix la política i l’administració de l’Estat.
V. t.: Govern de l’Estat n. pr. m.
es Consejo de Ministros

ministre | ministra m. | f.
Diccionari jurídic
dret públic
Membre del Govern de l’Estat que té confiada la direcció política de la part d’activitat governamental i d’administració pública que correspon al seu departament ministerial o ministeri.
es ministro | ministra

ministre de jornada c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Membre del Govern encarregat de despatxar amb el cap de l’Estat durant els viatges o les vacances d’aquest.
es ministro de jornada

ministre diplomàtic | ministra diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Agent diplomàtic.
Sin. pref.: agent diplomàtic | agent diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
es ministro diplomático

ministre plenipotenciari | ministra plenipotenciària c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
Agent diplomàtic que en l’escalafó segueix l’ambaixador o ambaixadora i té plens poders del seu govern per a representar-lo davant d’un govern estranger o un organisme internacional.
es ministro plenipotenciario | ministra plenipotenciaria, agente diplomático | agente diplomática

ministre sense cartera | ministra sense cartera c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Membre del Govern que no té al seu càrrec la direcció de cap departament.
es ministro sin cartera

primer ministre | primera ministra c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
President o presidenta del Govern.
es primer ministro | primera ministra

recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Acte no vinculant mitjançant el qual s’expressen les conclusions del Comitè de Ministres del Consell d’Europa.
es recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa