Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureConsell de Ministres (DJC)
 dret constitucional
 institució
veureministre | ministra (DJC)
 dret públic
veureministre de jornada (DJC)
 dret
veureministre diplomàtic | ministra diplomàtica (DJC)
 dret
veureministre plenipotenciari | ministra plenipotenciària (DJC)
 dret internacional públic
veureministre sense cartera | ministra sense cartera (DJC)
 dret
veureprimer ministre | primera ministra (DJC)
 dret
Cerca ministre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Consell de Ministres n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
institució
Òrgan pluripersonal del Govern de l’Estat integrat pel president o presidenta del Govern, els vicepresidents, si n’hi ha, i els ministres, que dirigeix la política i l’administració de l’Estat.
V. t.: Govern de l’Estat n. pr. m.
es Consejo de Ministros

ministre | ministra m. | f.
Diccionari jurídic
dret públic
Membre del Govern de l’Estat que té confiada la direcció política de la part d’activitat governamental i d’administració pública que correspon al seu departament ministerial o ministeri.
es ministro | ministra

ministre de jornada c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Membre del Govern encarregat de despatxar amb el cap de l’Estat durant els viatges o les vacances d’aquest.
es ministro de jornada

ministre diplomàtic | ministra diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Agent diplomàtic.
Sin. pref.: agent diplomàtic | agent diplomàtica c. nom. m. | c. nom. f.
es ministro diplomático

ministre plenipotenciari | ministra plenipotenciària c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
Agent diplomàtic que en l’escalafó segueix l’ambaixador o ambaixadora i té plens poders del seu govern per a representar-lo davant d’un govern estranger o un organisme internacional.
es ministro plenipotenciario | ministra plenipotenciaria, agente diplomático | agente diplomática

ministre sense cartera | ministra sense cartera c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Membre del Govern que no té al seu càrrec la direcció de cap departament.
es ministro sin cartera

primer ministre | primera ministra c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
President o presidenta del Govern.
es primer ministro | primera ministra