Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureprocurador | procuradora1 (DJC)
 dret
veureprocurador | procuradora2 (DJC)
 dret
veureprocurador3 (DJC)
 història del dret
veureprocurador | procuradora4 (DJC)
 història del dret
veureprocurador | procuradora5 (DJC)
 dret processal
veureprocurador general (DJC)
 història del dret
veureprocurador reial (DJC)
 història del dret
veureprocurador síndic general (DJC)
 història del dret
veureprocurador síndic personer (DJC)
 història del dret
veuresíndic procurador general (DJC)
 història del dret
Cerca procurador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

procurador | procuradora1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que obra per procuració.
Ex.: El representa l’advocat procurador.
es procurador | procuradora

procurador | procuradora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que obra per procuració.
es procurador | procuradora

procurador3 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jurat1.
Sin. pref.: jurat1 m.
es procurador

procurador | procuradora4 m. | f.
Diccionari jurídic
història del dret
A Catalunya, persona que representava el Consell Executiu de la Generalitat en les relacions amb els organismes judicials.
Sin. compl.: personer | personera m. | f.
es procurador | procuradora

procurador | procuradora5 m. | f.
Diccionari jurídic
dret processal
Persona que obra en representació d’una de les parts davant els jutjats i els tribunals en virtut del poder que li ha estat atorgat.
Sin. compl.: causídic | causídica1 m. | f.
V. t.: apoderament1 m.
es causídico | causídica, procurador | procuradora

procurador general c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Governador general1.
Sin. pref.: governador general1 c. nom. m.
es procurador general

procurador reial c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Governador general1.
Sin. pref.: governador general1 c. nom. m.
es procurador real

procurador síndic general c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Síndic procurador general
Sin. pref.: síndic procurador general c. nom. m.
es procurador síndico general

procurador síndic personer c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Síndic personer.
Sin. pref.: síndic personer c. nom. m.
es síndico personero

síndic procurador general c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Càrrec representatiu dels consistoris i ajuntaments, encarregat de la defensa dels interessos i drets dels pobles.
Sin. compl.: procurador síndic general c. nom. m.
V. t.: síndic personer c. nom. m.
es procurador síndico general