Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureprocurador | procuradora1 (DJC)
 dret
veureprocurador | procuradora2 (DJC)
 dret
veureprocurador3 (DJC)
 història del dret
veureprocurador | procuradora4 (DJC)
 història del dret
veureprocurador | procuradora5 (DJC)
 dret processal
veureprocurador general (DJC)
 història del dret
veureprocurador reial (DJC)
 història del dret
veureprocurador sĂ­ndic general (DJC)
 història del dret
veureprocurador sĂ­ndic personer (DJC)
 història del dret
veuresĂ­ndic procurador general (DJC)
 història del dret
Cerca procurador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

procurador | procuradora1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que obra per procuraciĂł.
Ex.: El representa l’advocat procurador.
es procurador | procuradora

procurador | procuradora2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que obra per procuraciĂł.
es procurador | procuradora

procurador3 m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Jurat1.
Sin. pref.: jurat1 m.
es procurador

procurador | procuradora4 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
A Catalunya, persona que representava el Consell Executiu de la Generalitat en les relacions amb els organismes judicials.
Sin. compl.: personer | personera m. | f.
es procurador | procuradora

procurador | procuradora5 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Persona que obra en representació d’una de les parts davant els jutjats i els tribunals en virtut del poder que li ha estat atorgat.
Sin. compl.: causĂ­dic | causĂ­dica1 m. | f.
V. t.: apoderament1 m.
es causĂ­dico | causĂ­dica, procurador | procuradora

procurador general c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Governador general1.
Sin. pref.: governador general1 c. nom. m.
es procurador general

procurador reial c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Governador general1.
Sin. pref.: governador general1 c. nom. m.
es procurador real

procurador sĂ­ndic general c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
SĂ­ndic procurador general
Sin. pref.: sĂ­ndic procurador general c. nom. m.
es procurador sĂ­ndico general

procurador sĂ­ndic personer c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
SĂ­ndic personer.
Sin. pref.: sĂ­ndic personer c. nom. m.
es sĂ­ndico personero

sĂ­ndic procurador general c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
CĂ rrec representatiu dels consistoris i ajuntaments, encarregat de la defensa dels interessos i drets dels pobles.
Sin. compl.: procurador sĂ­ndic general c. nom. m.
V. t.: sĂ­ndic personer c. nom. m.
es procurador sĂ­ndico general