Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecomprometre1 (DJC)
 dret
veurecomprometre2 (DJC)
 dret
veureprometre1 (DJC)
 dret
veureprometre2 (DJC)
 dret
veureprometre’s (DJC)
 dret civil
Cerca prometre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comprometre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prometre, en pacte, de reservar, de donar o de fer {alguna cosa}.
Ex.: No podem servir aquesta comanda perquè ja hem compromès tot el gènere.
es comprometer

comprometre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prometre en matrimoni.
Ex.: El baró comprometé la seva filla amb un vescomte.
es prometer en matrimonio

prometre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Obligar-se o comprometre’s a fer {alguna cosa}, o bé donar paraula de fer-la, de donar-la o de concedir-la.
Ex.: El president prometé acatar la Constitució. Prometeren que es durien a terme reformes en el Govern.
es prometer

prometre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Afirmar o assegurar {alguna cosa} com a certa.
Ex.: L’acusat prometé que ell no havia comès el robatori. Prometeren, sota la seva responsabilitat, que el recompte de vots s’havia dut a terme sense incidències.
es prometer

prometre’s v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret civil
Comprometre’s a casar-se o donar-se mútuament paraula de casament.
Ex.: Es prometeren tres anys abans de casar-se.
es prometerse