Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureduplicació pronominal (GTG)
veureimpersonal pronominal (GTG)
veurepassiva pronominal (GTG)
veurepassiva pronominal amb valor genèric (GTG)
veurepronom (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurepronom (GTG)
veurepronom adverbial (GTG)
veurepronom anafòric (GTG)
veurepronom àton (GTG)
veurepronom de represa (GTG)
Cerca pronom a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

duplicació pronominal f.
Glossari de termes gramaticals
Fenomen pel qual un pronom feble concorre amb un constituent paral·lel en la mateixa estructura predicativa bàsica dins de l’oració.
Ex.: No la van triar a ella
Aquest regal
li agradarà molt a la mestra
GEIEC: 13.7.5
V. t.: duplicació aparent, pleonasme
es duplicación pronominal f.

impersonal pronominal f.
Glossari de termes gramaticals
Impersonal que es construeix amb el pronom es, el qual impedeix l’aparició d’un subjecte definit.
Ex.: Es beu massa en aquestes festes
GEIEC: 19.3
V. t.: passiva pronominal
es impersonal con se f., impersonal refleja f.

passiva pronominal f.
Glossari de termes gramaticals
Passiva que es construeix amb el pronom es i el verb en tercera persona concordant amb el sintagma nominal que en l’activa corresponent fa de complement directe.
Ex.: Es van anunciar arreu les noves convocatòries
GEIEC: 19.3
Ant.: passiva perifràstica
V. t.: impersonal pronominal
es pasiva refleja f., pasiva con se f.

passiva pronominal amb valor genèric f.
Glossari de termes gramaticals
Passiva pronominal que permet interpretar una activitat o un esdeveniment dut a terme per un agent com a propietat genèrica amb un valor modal d’obligació o possibilitat.
Ex.: Les pantalles d’ordinador es netegen amb escuma antiestàtica (‘es poden o s’han de netejar’)
GEIEC: 19.3
V. t.: impersonal pronominal, subjecte indefinit
es pasiva pronominal con valor genérico f.

pronom m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en pronoun subst.
es pronombre m.
fr pronom m.

pronom m.
Glossari de termes gramaticals
Classe de paraules amb un significat no lèxic, sovint dependent del context, que equival funcionalment a un nom o, segons el cas, a altres constituents com un adjectiu, un adverbi o un sintagma preposicional.
Ex.: Tornaré amb tu/ell
Algú farà els tràmits
És amable, però no
ho sembla
Va actuar precipitadament, però ara no
hi actuarà
No
en parlem més, de desgràcies
GEIEC: 13.1
es pronombre m.

pronom adverbial m.
Glossari de termes gramaticals
Pronom feble fòric que substitueix funcions relacionades amb construccions preposicionals o adverbials i, generalment, estableix una relació de sentit, no de referència, amb el seu antecedent.
Nota: Són adverbials els pronoms en i hi.
Ex.: No en parlem més, de desgràcies
Va actuar precipitadament, però ara no
hi actuarà
GEIEC: 13.8
es pronombre adverbial m.

pronom anafòric m.
Glossari de termes gramaticals
Pronom que remet a un element de l’oració o del discurs generalment anterior, amb el qual estableix una relació d’identitat.
Ex.: Treu les maduixes i posa-les a la nevera
GEIEC: 13.2a
Ant.: pronom díctic
V. t.: anàfora
es pronombre anafórico m.

pronom àton m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu pronom feble.
es pronombre átono m.

pronom de represa m.
Glossari de termes gramaticals
Pronom que representa dins l’oració un element que es troba en la perifèria oracional.
Ex.: Al teu germà no li vam dir res
No
li vam dir res, al teu germà
GEIEC: 13.7.1c
V. t.: dislocació
es pronombre de reduplicación m.