Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurepronunciar1 (DJC)
 dret processal
veurepronunciar2 (DJC)
 dret processal
veurepronunciar en apel·lació (DJC)
 dret penal
veurepronunciar en cassació (DJC)
 dret penal
veurepronunciar en empara (DJC)
 dret penal
veurepronunciar en queixa (DJC)
 dret penal
veurepronunciar sentència (DJC)
 dret
veurepronunciar-se (DJC)
 dret processal
Cerca pronunciar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

pronunciar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
El jutge o jutgessa o el tribunal, declarar la decisió o la sentència que han près.
Ex.: Fou un judici molt llarg, però, finalment, el jutge pronuncià la sentència.
es pronunciar

pronunciar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Qui fa de ponent del tribunal, fer sentir públicament {la sentència dictada pel jutge o jutgessa}.
Ex.: El ponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha pronunciat la sentència del jutge sobre el cas.
es pronunciar

pronunciar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
Dictar en apel·lació.
Ex.: La resolució es va pronunciar en apel·lació.
Sin. pref.: dictar en apel·lació c. v.
es dictar en apelación, pronunciar en apelación

pronunciar en cassació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
Dictar en cassació.
Ex.: La sentència pronunciada en cassació pel Tribunal Suprem desestima la denúncia d’indefensió formulada pels actors.
Sin. pref.: dictar en cassació c. v.
es dictar en casación, pronunciar en casación

pronunciar en empara c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
Dictar en empara.
Ex.: El tribunal ha ratificat la decisió pronunciada en empara pel jutge d’instrucció.
Sin. pref.: dictar en empara c. v.
es dictar en amparo, pronunciar en amparo

pronunciar en queixa c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
Dictar en queixa.
Ex.: La resolució va ser pronunciada en queixa per l’Audiència de Barcelona.
Sin. pref.: dictar en queixa c. v.
es pronunciar en queja, dictar en queja

pronunciar sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Dictar sentència.
Ex.: En acabar el judici, el jutge pronunciarà sentència.
Sin. pref.: dictar sentència c. v.
es pronunciar sentencia

pronunciar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret processal
Una autoritat judicial, prendre una resolució o emetre un dictamen.
Ex.: El jutge es va pronunciar sobre el recurs contenciós administratiu presentat per una de les parts.
Sin. compl.: dictaminar1 v. intr., resoldre4 v. intr.
es dictaminar, fallar, pronunciarse, resolver