Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureinhibidor selectiu de la recaptació de la serotonina (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
 neurologia
 salut mental
veurerecaptació1 (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurerecaptació1 (DJC)
 dret
veurerecaptació2 (VOCFOR)
 generalitats
veurerecaptació2 (DJC)
 dret
veurerecaptació tributària (DJC)
 dret fiscal i tributari
Cerca recaptació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

inhibidor selectiu de la recaptació de la serotonina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
neurologia
salut mental
Fàrmac que inhibeix de manera selectiva la recaptació de serotonina en el sistema nerviós central. S’empra en el tractament de la depressió, crisis d’ansietat, trastorns obsessius i compulsius i en la bulímia. Pertanyen a aquest grup la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina i citalopram.

recaptació1 f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
Sin. compl.: recaptament m.
es recaudación f.
fr perception f.

recaptació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de recaptar.
Sin. compl.: recaptament m.
es recaudación

recaptació2 f.
Vocabulari forestal
generalitats
V.: recaptació1 f.

recaptació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Quantitat recaptada.
es recaudación

recaptació tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Procediment per mitjà del qual les administracions públiques perceben la liquidació dels ingressos públics, especialment els derivats dels tributs, com ara impostos, taxes, contribucions especials i preus públics.
es recaudación tributaria